Naujienos

Kunigas dr. Gerhard Nachtwei ir jo komanda lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje (2004 07 12-16)

Š. m. liepos 12 – 16 dienomis Kaišiadorių vyskupijoje viešėjo kunigo dr. Gerhard Nachtwei vadovaujama grupė iš Magdeburgo vyskupijos. Tai jau dvyliktasis kun. G. Nachtwei, šiuo metu einančio Dessau parapijos klebono pareigas Magdeburgo vyskupijoje, Vokietijoje, vizitas Kaišiadoryse. Šiemet į Kaišiadoris atvyko ponai Elke ir Ekkehard Meyer, brolis Michael ir 10 jaunų žmonių iš keleto Magdeburgo vyskupijos parapijų.

Kaip ir kiekvienas metais, grupę pasitiko ir priėmė Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras. Liepos 13-14 dienomis svečiai, vadovaujami ponios Elke Meyer, vedė seminarą vyskupijos tikybos mokytojams tema “Naujausių ugdymo metodų taikymo tikybos pamokose patirtis”. Seminare dalyvavo 27 tikybos mokytojai iš įvairių Kaišiaodrių vyskupijos vietų. Kaip visuomet, po seminaro tikybos mokytojai skirstėsi be galo laimingi, pasisėmę naujų žinių, patirties ir idėjų. Liepos 15-16 dienomis Kaišiadorių vykupijos Sielovados centro salė ūžė, į ją sugužėjus bemaž 70 vaikų iš Vievio, Beižionių, Pivašiūnų, Kernavės, Žaslių, Žiežmarių ir Kaišiadorių parapijų. Kun. dr. G. Nachtwei ir brolis Michael, padedami savo jaunųjų talkininkų, pristatė vaikams įdomią ir nuotaikingą programą “Biblijos detektyvai”. Atsisveikinant kiekvienas vaikas gavo po dovaną, kurią paruošė Dessau ir aplinkinių parapijų šeimos, norėjusios padaryti džiaugsmą Lietuvos vaikams.

Šie, jau tradiciniais tapę vasaros susitikimai, yra puiki proga ne tik gauti naujos informacijos, pateikiamos seminarų ir programų metu, bet ir mokytis bendrauti įveikiant kalbos ir kultūros barjerus, dalintis patirtimi, džiaugsmu, o kartais ir rūpesčiu ir, susitelkus bendrai maldai – ypatingai pasijusti Bažnyčia – viena ir visuotine.

Kaišiadorių vykupijos Katechetikos centro vadovė ses. V.Plečkaitytė MVS

« atgal