Naujienos

Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje (2015)

Šią dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Pamaldose 10 val. Katedroje dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis...

Bažnyčia šiuos metus yra paskelbusi Pašvęstojo gyvenimo - Vienuolių metais. Jie tęsis iki 2016 m. vasario 2 d. Šių metų eigoje yra kreipimas didesnis dėmesys pašvęstajam gyvenimui, kurį Bažnyčia apibudina “perlo” įvaizdžiu – tai, kas vertingiausia Bažnyčioje, ir kviečia semtis iš jų patirties tikėjimo kelionėje – atsiliepti jų misijai... Kaišiadorių vyskupijoje veikia 4 moterų vienuolijos ir viena bendruomenė, kuriose reziduoja daugiau nei 30 vienuolių. Vienuolynai skirstomi į dvi dalis – tai kontempliatyvūs, skirti išimtinai maldos gyvenimui, ir apaštalaujantys – vykdantys įvairias pastoracines – dvasinio ugdymo misijas Bažnyčioje...

Kurija

« atgal