Naujienos

Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje (2014-2015)

Pirmosios šv. Kalėdų - Kristaus Gimimo iškilmės Mišios Kaišiadorių katedroje - gruodžio 24 d., 22 val.; gruodžio 25-ąją - 8, 12 ir 18 val.; gruodžio 26-ąją šv. Mišios - 10 ir 18 val.

Gruodžio 28 d., 13.30 val. Katedroje vyks tradicinis Kalėdinis koncertas ir Kultūros premijų įteikimo ceremonija...

Padėkos pamaldos už praėjusius metus - Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios katedroje - gruodžio 31 d., 22 val. Naujųjų 2015–tųjų metų I dieną šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val. Šią dieną Bažnyčia iškilmingai pagerbia Švč. M. Mariją, Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama ir Pasaulinė taikos diena; šventė privaloma Katalikų Bažnyčios tikintiesiems!

Kitos vyskupijos parapijos - Kaišiadorių vyskupijos parapijos...

Kurija

« atgal