Naujienos

Kviečiame dalyvauti Šeimos metų palydėjimo ir Vyskupijos Caritas 25-mečio sukakties šventę (2014)

Vyskupijos Caritas ir Šeimos pastoraciniai centrai lapkričio 30 d. - sekmadienį - kviečia į Šeimos metų palydėjimo ir Vyskupijos Caritas 25-mečio sukakties - jubiliejaus šventę; programa: 11.30 val. - Rožinio malda Katedroje, 12 val. - šv. Mišios, kurias celebruos Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, po Mišių - Vyskupijos sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys) vyks šventinė programa: Vaicenavičių šeimos koncertas, katalikų teologijos fakulteto Kaune dėstytojos Liobikienės paskaita "Būti šeima", agapė... Kviečiame dalyvauti.

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/

« atgal