Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2014 10 14)

Kun. Algimantas BALTUŠKONIS paskirtas Skudutiškio parapijos klebonu ir aptarnauti Suginčių parapiją.

Kun. Valdas BELECKAS, Alytaus šv. Liudviko parapijos klebonas, paskirtas aptarnauti Nemunaičio parapiją.

Kun. Dainius JANČIAUSKAS paskirtas Giedraičių parapijos klebonu ir aptarnauti Bijutiškio ir Dubingių parapijas.

Kun. Gintautas JANČIAUSKAS, Semeliškių parapijos klebonas, paskirtas aptarnauti Beižionių parapiją.

Kun. Gediminas MIELDAŽIS paskirtas Stakliškių parapijos klebonu ir aptarnauti Užuguosčio parapiją.

Kun. jubil. Alfredas RUKŠTA dėl pensinio amžiaus atleistas iš Stakliškių parapijos klebono pareigų ir išleistas rezidavimui į Vroclavo vyskupiją Lenkijoje.

Kun. Aurymas TARASEVIČIUS paskirtas Kietaviškių parapijos klebonu.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal