Naujienos

Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimo atlaidai Pivašiūnuose (2004 m. rugpjūčio 8 - 15 d.)
Švč. M. Marijos į Dangų Ėmimo atlaidai Pivašiūnuose
2004 m. rugpjūčio 8 - 15 dienomis

Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria dvasinių ir fizinių malonių. Nuo senų laikų čia garbinamas stebuklingas Dievo Motinos paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. Didieji atlaidai šioje šventovėje vyksta kasmet rugpjūčio 15 d., o ir visą savaitę, artimiausią šiai dienai.

 1. Rugpjūčio 8 d. - oktavos pradžia; 12 val. šv. Mišiose teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
 2. Rugpjūčio 9 d. - melsimės už parapijas (Merkinės dekanato diena).
 3. Rugpjūčio 10 d. - melsimės už šeimas (Širvintų dekanato diena).
 4. Rugpjūčio 11 d. - melsimės už dvasininkus ir vienuolius bei pašaukimus į dvasinį luomą (Molėtų dekanato diena).
 5. Rugpjūčio 12 d. - melsimės už Caritas darbuotojus ir ligonius; Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanorių diena (Kaišiadorių dekanato diena).
 6. Rugpjūčio 13 d. - melsimės už tikybos mokytojus ir visus pedagogus; Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų diena (Elektrėnų dekanato diena).
 7. Rugpjūčio 14 d. - melsimės už vaikus ir jaunimą; Kaišiadorių vyskupijos jaunimo diena (Stakliškių dekanato diena).
 8. Rugpjūčio 15 d. - Ž o l i n ė, melsimės už Lietuvos žemdirbius; pagrindinė atlaidų diena (Alytaus dekanato diena).

Atlaidų pamaldų laikas:
   šv. Mišios - 10, 12 ir 19 val.,
   nuo 11 iki 12 val. kalbamas rožinis.

Atlaidų dieną Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę atlaidams gauti būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus.

Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia (plg. Penitentiaria Apostolica, Prot. Nr. 119/99/I):

 • būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
 • dalyvaujant šv. Mišiose priimti šv. Komuniją,
 • pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
 • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal