Naujienos

Apginta daktaro disertacija "Teologinių dorybių sklaida Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje“ (2014-09-05)

VDU Katalikų teologijos fakultete 2014 m. rugsėjo 5 d. Roma ZAJANČKAUSKIENĖ, Birštono sakralinio muziejaus - padalinio vadovė, apgynė teologijos mokslų daktaro laipsnį tema: "Teologinių dorybių sklaida Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje“. Darbo vadovas – kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis.

Moksliniame darbe pristatytos temos - kankinystės Bažnyčios istorijoje ir Teofiliaus Matulionio svarbiausi kankinystės laikotarpiai bei šiame kelyje išryškėjusios teologinės dorybės. Darbo santrauką išleido Vytauto Didžiojo Universiteto bibliotekos Leidybos skyrius - S. Daukanto g. 27, Kaunas.

Plačiau - Dievo tarnas Teofilius Matulionis...

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal