Naujienos

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS (1971-1995-2014)

2014 m. liepos 28 d. staiga mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS, Skudutiškio ir Suginčių parapijų klebonas.

Kunigas Arūnas Kazlauskas gimė 1971 m. rugpjūčio 31 d. Vytautavos parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje, Trakų raj. Mokėsi Panošiškių pradinėje mokykloje, vėliau Rūdiškių vidurinėje mokykloje. 1989 m. pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje.

1994 m. rugsėjo 10 d. Arūnas Kazlauskas buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai ir paskirtas pastoraciniam darbui į Kaišiadorių parapiją.

1995 m. rugpjūčio 31 d. Arūnas Kazlauskas buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Perlojos bei Nedzingės parapijų administratoriumi.

2002 m. skiriamas Čiobiškio parapijos administratoriumi, 2003 m. Molėtų parapijos vikaru ir Skudutiškio parapijos administratoriumi. Nuo 2005 m. kunigas Arūnas atleidžiamas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Skudutiškio parapijos klebonu bei Suginčių parapijos administratoriumi, vėliau - klebonu.

Neilgas Arūno Kazlausko kunigystės kelias buvo paženklintas rūpesčiu Bažnyčios reikalais ir silpna sveikata. Pastaruoju metu progresuojanti cukraligė ir įvairios širdies ligos vis dažniau apsunkindavo kunigišką tarnystę.

Laidotuvių apeigoms, kurios vyko liepos 30 d., vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis; kunigas palaidotas Skudutiškio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal