Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2014 07 02)

Kun. Juozas STASIŪNAS, sukakus pensiniam amžiui, atleistas iš Vilūnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Vilūnų parapijos rezidentu.

Kun. Robertas MIKALAUSKAS paskirtas Vilūnų parapijos klebonu; reziduos Kruonyje.

Kun. Donatas ŠUKYS, jam pačiam prašant, atleistas iš Žilinų parapijos klebono pareigų ir išleistas pastoraciniam darbui į Vilkaviškio vyskupiją.

Kun. Algimantas GAIDUKEVIČIUS paskirtas Žilinų parapijos klebonu; reziduos Onukšyje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal