Naujienos

Sutvirtinimų, švenčių ir minėjimų kalendorius 2004 m. birželio – rugsėjo mėnesiais Kaišiadorių vyskupijoje

Birželio 6 d. (12 val.) - parapijos 500 metų sukakties minėjimas ir Švč. Trejybės atlaidai Kietaviškių bažnyčioje.

Birželio 12 d., 16 val. - Sutvirtinimas Elektrėnų Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčioje.

Birželio 19 d., 11 val. - Sutvirtinimas Dusmenų šv. apašt. Simono ir Judo Tado bažnyčioje.

Birželio 24 d., 12 val. – Sutvirtinimas ir Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Senosios Varėnos bažnyčioje (10 metų bažnyčios sukakties minėjimas Senojoje Varėnoje – š.m. lapkričio 7 d.).

Birželio 27 d., 12 val. – Sutvirtinimas, Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Kuktiškių bažnyčioje.

Birželio 29 d., 15 val. – Sutvirtinimas Molėtų šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Liepos 3 d., 12 val. - Sutvirtinimas Bagaslaviškio šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.

Liepos 11 d., 11.30 val. – Sutvirtinimas, Škaplierinės atlaidai ir Šv. Jurgio koplytstulpio šventinimas Žasliuose.

Liepos 24 d., 17 val. – Sutvirtinimas ir bažnyčios 80 - mečio minėjimas Žiežmariuose.

Rugpjūčio 1 d. (12 val.) – Kristaus Atsimainymo atlaidai Kaišiadorių katedroje.

Rugpjūčio 6 d., 18 val. – Sutvirtinimas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje.

Rugpjūčio 8 d., 12 val. – Sutvirtinimas ir aštuondienio pradžia Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventovėje.

Rugpjūčio 15 d. (12 val.) – pagrindinė Žolinės atlaidų iškilmės diena Pivašiūnų šventovėje.

Rugpjūčio 15 d. (12 val.) – didieji Šv. Roko atlaidai Semeliškių bažnyčioje.

Rugpjūčio 16 d. (12 val.) – kun. Juozapo Kanaverskio, Darsūniškio bažnyčios atstatytojo, 40 metų mirties minėjimas Darsūniškio bažnyčioje.

Rugpjūčio 21 d., 13 val. – Sutvirtinimas Čiobiškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Rugpjūčio 22 d. (12 val.) – didieji šv. Roko atlaidai Jiezno bažnyčioje.

Rugpjūčio 29 d., 9 val. – Sutvirtinimas Alytaus šv. Liudviko bažnyčioje.

Rugsėjo 5 d. (12 val.) – Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ir bažnyčios 100 -mečio minėjimas Nemunaityje.

Rugsėjo 19 d. (13 val.) – Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai ir Klepočių kaimo sudeginimo 60 metų minėjimas Ryliškių bažnyčioje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal