Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2013 m. statistiniai duomenys (2014)

Katalikų ~ 100 000.

Parapijų - 68 (žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/).

Kunigų - 65 (žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/vyskupas_kt/kunigai/).

Įšventinta kunigų - 1.

Seminaristų - 3.

Pakrikštyta - 1815.

Priėmusiųjų Pirmąją Šv. Komuniją - 879.

Sutvirtinta - 570.

Sutuokta porų - 588.

Palaidota - 2381.

Vyskupijos teritorijoje veikia 79 bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi 13 712 mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 60 mokytojų; tikybos pamokas lanko 8 394 mokinių (2013-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 4 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos ~ 100 asmenų (2012-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal