Naujienos

Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS mini jubiliejines sukaktis (2014)

Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS šiais metais mini kunigystės 50 metų ir vyskupystės 25 metų jubiliejines sukaktis. Šia proga Kaišiadorių katedroje kovo 23 d. vyskupas emeritas, kartu su Lietuvos vyskupais, celebravo šv. Mišias.

Mišių įžangoje buvo paskelbtas Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas – palaiminimas vyskupui jubiliatui:

Garbingąjį Brolį Juozą Matulaitį, buvusį Kaišiadorių Vyskupą, sveikiname su auksiniu Kunigystės ir sidabriniu Vyskupystės Jubiliejumi, dar kartą prisimindami jo rūpestingą uolumą, tvarkant jam patikėtą vyskupiją, veikimą vienybėje su kunigais bei rūpestį pašaukimais ir taip pat tvirtą meilės Bažnyčiai liudijimą. Ir pareiškiame Mūsų dvasinį palankumą, o tuo pačiu, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir Šventajam Juozapui, su meile suteikiame jam Apaštališkąjį Palaiminimą - Dievo malonių nešėją, prašydami jo maldų už Mūsų Petro tarnystę. Iš Vatikano Rūmų, dvidešimt ketvirtą dieną, vasario mėnesio, du tūkstančiai keturioliktųjų metų. Pranciškus”.

Jubiliejinių sukakčių proga vyskupą jubiliatą vyskupų vardu sveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ, civilinės valdžios vardu - Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas BUTKEVIČIUS, "Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys DAILYDKA, Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Varėnos savivaldybių merai ir kiti asmenys. Mišiose pamokslą sakė – Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC, šiais metais taip pat švenčiantis vyskupystės 25 metų jubiliejinę sukaktį.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal