Naujienos

Šv. Jono Bosko relikvijų sutiktuvės Kaišiadoryse (2014)

Kovo 11 d. iš Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventojo kun. J. Bosko relikvijos iškilmingai sutiktos Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Relikvijų pasitiki susirinko įvairaus amžiaus tikinčiųjų, tiek vietinių, tiek atvykusių iš šalia esančių parapijų: vaikų, jaunuolių, šeimų ir garbaus amžiaus žmonių. Jų gretas papildė giesmininkai, seserys salezietės, Kaišiadorių miesto meras Romualdas Urmilevičius.

Šv. kun. Jono Bosko relikvijų pasitikti išėjo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis kartu su Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių dekanatų kunigais. Relikvijos pasitiktos gaudžiant Katedros varpams.

Ištraukus iš furgono relikvijas, žodį tarė vysk. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių miesto meras Romualdas Urmilevičius ir relikvijas atlydėjęs salezietis Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli. Po to jos buvo iškilmingai įvežtos į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą.

18.00 val. šv. Mišias celebravo vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. emeritas Juozas Matulaitis, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių dekanatų kunigai. Po jų konferenciją vedė salezietis kun. Alessandro Barelli SDB. Jai pasibaigus, žmonės meldėsi prie relikvijoriaus. Kaišiadorių parapijos jaunimas – savanoriai dalijo žmonėms šv. kun. Jono Bosko paveiksliukus, medalikėlius ir knygeles apie jo gyvenimą, siūlė išsitraukti ir parsinešti į namus šv. kun. Jono Bosko mintį. Šia savanoryste jaunimas džiugino ir visą kitą dieną.

Prie paradinių Katedros durų išstatytuose stenduose galima buvo geriau susipažinti su šv. Jono Bosko gyvenimu.

Kovo 12 d. po rytinių pamaldų šv. Jono Bosko relikvijas lankė gausūs būriai mokinių iš įvairių mokyklų: Antakalnio pagrindinės mokyklos, Kaišiadorių darželio-mokyklos „Rugelis“, Kaišiadorių specialiosios mokyklos, Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos, Pravieniškių pagrindinės mokyklos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kruonio gimnazijos, Vievio pradinės mokyklos ir kt.

12.00 val. iškilmingas šv. Mišias celebravo vysk. Jonas Ivanauskas su Kaišiadorių vyskupijos dekanatų kunigais. Po konferencijos laikas skirtas asmeninei maldai prie relikvijų.

Vakare su šv. kun. Jonu Bosku susitiko jaunimas iš Elektrėnų, Birštono ir Kaišiadorių dekanatų parapijų. Vakaras prasidėjo šv. Mišiomis jaunimui. Pamokslą pasakė Jiezno Šv. arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Po konferencijos, kurią vedė salezietis kun. Alessandro Barelli SDB, ir budėjimo visi išsiskirstė pilni įspūdžių, įkvėpti ir sustiprinti jo gyvenimo liudijimo.

Kovo 13 d. rytą po trumpos maldos, kuriai vadovavo vysk. Jonas Ivanauskas su Kaišiadorių parapijos kunigais, šv. kun. Jono Bosko relikvijos išlydėtos į Šiluvą.

Ses. Jolanta FMA (Kaišiadorys)

« atgal