Naujienos

Seminaro „AŠ SUKURTAS BENDRYSTEI“ pristatymas (2014)

Kaišiadorių vyskupijos dekanatų Pastoracijos centruose, Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centro iniciatyva vyko religinės penkių pojūčių prasmės ir ugdymo seminaro pristatymas „AŠ SUKURTAS BENDRYSTEI“. Vasario 3 d. – pristatymas vyko Kaišiadorių ir Elektrėnų dekanatų tikybos mokytojams bei katechetams, vasario 4 d. – Alytaus, Merkinės ir Birštono, vasario 17 d. – Molėtų ir Širvintų dekanatų tikybos mokytojams bei katechetams. Seminaro lektorė - VDU KTF religinio švietimo magistrantė Skaidrė Zuozaitė.

Šio seminaro temos aktualumas išryškėja popiežiaus Benedikto XVI mokyme, kai jis atkreipia Bažnyčios dėmesį, jog šiandien svarbiausia kiekvienam žmogui atverti priėjimą prie Dievo, kuris kalba mums tiek per savo Žodį, tiek per savo Kūriniją (VD, 2). Paskelbti Tikėjimo metai ragino katechetus ir naujosios evangelizacijos tarnautojus ieškoti šiandienos žmogui labiau pritaikytų Kristaus žinios pertekimo būdų ir sąlygų. Seminarų metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad geriausios priemonės Dievo Žodžiui priimti yra sąmoningai receptyvūs penki žmogaus pojūčiai.

Tikėjimo ugdymas šiandienos Bažnyčioje susiduria su nemažais sunkumais. Kaip pastebi Popiežiškoji Kultūros Taryba, „Daugelis gyvena taip, tarsi Dievas neegzistuotų, tarsi jo buvimas ir jo žodis neturėtų įtakos žmonių ir visuomenių gyvenimui“ (2007). Tačiau autentiškos religinės bendrystės kontaktas, o ne kūniški lyties ar skonio malonumai yra pamatinis žmogaus poreikis. Bendrystės akivaizdos ir tarpasmeninio santykio trūkumo simptomai šiandien reiškiasi Vakarų visuomenėse dažna anoreksija, bulimija, alkoholizmu, priklausomybe nuo narkotikų, nes vakarietiško mentaliteto žmonės jau prarado religinę pojūčių prasmę kaip gebėjimą pilnutinai išgyventi bendrystės santykį čia ir dabar.

Programa „AŠ SUKURTAS BENDRYSTEI“ susideda iš 8 susitikimų, kurių metu aptariami vis kiti žmogaus pojūčiai - uoslė, rega, lytėjimas. Įvykusių susitikimų metu buvo trumpai pristatyta visa programa bei praktiškai aptarta vieno susitikimo medžiaga. Taip dalyviai turėjo galimybę susipažinti su visa programa, pareikšti nuomonę dėl dalyvavimo kituose susitikimuose.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal