Naujienos

Kviečiame dalyvauti Tikėjimo metų užbaigos pamaldose katedroje (2013)

Šių metų lapkričio 24 d. Kristaus Karaliaus iškilme pasibaigia Popiežiaus paskelbti Tikėjimo metai. Šia proga parapijų ir vienuolijų atstovai bei visi tikintieji kviečiami tą dieną susiburti į savo vyskupijos katedrą bendrai maldai su ganytoju. Kaišiadorių vyskupas kviečia visų vyskupijos parapijų bei vienuolijų atstovus Kristaus Karaliaus iškilmėje – ateinantį sekmadienį atvykti į Kaišiadorių katedrą bendrai padėkos maldai už Tikėjimo metus. Pamaldų pradžia - 12 val. Šv. Mišių metu vyskupas įteiks parapijų atstovams Tikėjimo išpažinimo tekstą, kurį atstovai perduos savo bendruomenėms.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal