Naujienos

Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2013 11 10)

2013 m. lapkričio 10 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas įšventino kunigu Saulių KRISTAPAVIČIŲ, Kaišiadorių vyskupijos diakoną, gim. 1985 m. Aukštadvario parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje.

Neopresbiteris Saulius Kistapavičius paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Mons. dek. Rimvydas JURKEVIČIUS, Kaišiadorių parapijos klebonas, paskirtas Dievo Tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos ir Kanonizacijos Bylos vicepostulatoriumi.

Kurijos kancleris

« atgal