Naujienos

Katechetikos centro organizuota olimpiada (2013)

2013 metais Kaišiadorių vyskupijoje vyko Tikybos mokymo olimpiada. Olimpiada, skirta 5-7 kasių moksleiviams vyko dviem etapais: mokyklose ir dekanatuose. Olimpiada, skirta 8-11 klasių moksleiviams, vyko trimis etapais: mokyklose, dekanatuose ir vyskupijoje. Taigi, spalio 17d. į baigiamąjį renginį Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre atvyko po 3-4 nugalėtojus dekanatuose. Renginyje dalyvavo atstovai iš visų septynių Kaišiadorių vyskupijos dekanatų. Olimpiada susidėjo iš kelių dalių, tačiau baigiamasis etapas buvo daugiau šventinio pobūdžio, nes į jį susirinko šauniausi moksleiviai. Renginį pradėję malda, moksleiviai susipažino, dekanatų komandos susikūrė sau pavadinimus. Pirmoji olimpiados dalis buvo teorinė. Kadangi olimpiada vyko Tikėjimo metais, klausimai buvo parengti pagal „Youcat“ katekizmą jaunimui. Antroji dalis – praktinė. Dekanatų komandos atsakinėjo į įvairius klausimus Biblijos ir tikėjimo praktikos tema, kūrė krikščionišką reklamą, pabaigoje - tai buvo jų namų darbas – rodė parengtą inscenizaciją Biblijos tema. Buvo gražu ir smagu! Kol vertinimo komisija skaičiavo balus - reikėjo patikrinti 27 darbus, - moksleiviai dalyvavo trumpoje ekskursijoje į Kaišiadorių katedrą, lankėsi Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio kriptoje. Jiems grįžus, buvo įteikti apdovanojimai: I – ąją vietą vyskupijos lygmenyje laimėjo Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleivė Gabrielė Tamošiūnaitė, II – ąją - Merkinės V. Krėvės gimnazijos moksleivė – Urtė Fialkovskytė, na, o III –iąją vietą pasidalino dvi seserys - Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos moksleivės - Justina ir Karolina Urbonavičiūtės. Taip pat buvo vertinamas ir komandinis darbas: I –ąją vietą laimėjo Kaišiadorių dekanato komanda, II – ąją – Širvintų dekanato komanda, o III – iąją – Elektrėnų dekanato komanda, paruošusi labai gilią ir prasmingą Biblijos inscenizaciją. Po to vyko vaišės prie bendro stalo ir pasidalinimas gera nuotaika.

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal