Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2013 06 13)

Mons. dek. Rimvydas JURKEVIČIUS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos sielovadininku – dvasios vadovu.

Mons. dek. Kęstutis KAZLAUSKAS paskirtas Videniškių parapijos klebonu, paliekant ankščiau jam patikėtas Molėtų ir Stirnių parapijų klebono pareigas; reziduos Molėtuose.

Kun. Algis ANANIS paskirtas Paparčių parapijos klebonu, paliekant ankščiau jam patikėtas Žaslių parapijos klebono pareigas; reziduos Žasliuose.

Kun. Darius VĖLYVIS paskirtas Krivonių parapijos klebonu, paliekant ankščiau jam patikėtas Palomenės ir Gegužinės parapijų klebono pareigas; reziduos Palomenėje.

Kun. Juozapas ANUSEVIČIUS, sukakus pensiniam amžiui, atleistas iš Videniškių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Žaslių parapijos rezidentu.

Kun. Vidas Bernardas SAJETA atleistas iš Paparčių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Kun. Egidijus KAZLAUSKAS, jam pačiam prašant, atšauktas iš pastoracinės tarnystės Elko vyskupijoje (Lenkijoje) ir paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Kun. Marius TALUTIS atleistas iš Širvintų parapijos vikaro bei Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos dvasios vadovo pareigų ir išleistas pastoracinei tarnystei į Elko vyskupiją (lietuvių sielovadai).

Diak. Saulius KRISTAPAVIČIUS paskirtas diakono tarnystei ir pastoracinei praktikai į Širvintų parapiją.

Kurijos kancleris

« atgal