Naujienos

Tikėjimo metų maldos budėjimas (2013 06 02)
Atsiliepiant į Visuotinės Bažnyčios kvietimą bei Lietuvos ganytojų paraginimą, Kaišiadorių katedroje šių metų birželio 2 d. (sekmadienį) vyks vienos valandos trukmės Švč. Sakramento adoracija, pradžia 18 val. Šis maldos budėjimas skirtas vienybės su Šv. Petro sostu bei viso pasaulio vyskupų katedromis pareiškimui (plg. Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2013 - 05 plenarinį posėdį, lvk.lcn.lt).

Kviečiame dalyvauti!

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal