Naujienos

Kaišiadorių dekanato jaunimas rengėsi Jaunimo dienoms (2013 05)

Šių metų gegužės 18 – 19 d. Kaišiadoryse buvo organizuotas dviejų dienų susitikimas Kaišiadorių dekanato parapijų jaunimui besiruošiančiam dalyvauti Lietuvos Jaunimo Dienose - LJD, kurios vyks birželio 28 - 30 d. Kaune. Susitikimui vadovavo Kaišiadorių dekanato parapijų jaunimo vadovė ses. Jolanta FMA; renginį organizavo Kaišiadorių dekanatas, kuravo Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras; renginyje dalyvavo jaunimo atstovai iš Kaišiadorių, Kruonio ir Žiežmarių parapijų.

Susitikimo metu buvo aptariama LJD tema - “Aš jus draugais vadinu” (Jn 15, 1-17). Savo mintis jaunimas dalijosi pokalbių, diskusijų bei kūrybinių užduočių metu, skyrė laiko susikaupimui ir apmąstymui... “Šis laikas mane praturtino, padėjo sustiprinti draugystę, kurti geresnę save“ – sakė viena dalyvė... Programoje taip pat buvo numatytas laikas ir rekreacijai – neformaliai bendrystei tarpusavyje...

Programoje dalyvavę jaunuoliai šventė ir Eucharistiją, kuri tą kartą sutapo su mažųjų Pirmąja Šventąją Komunija Kaišiadorių parapijoje; šios šv. Mišios buvo dar viena paskata apmąstymui Eucharistijos - susitikimo su Dievu tema... Po šv. Mišių, išklausę dalykinių pranešimų – informacijos, skirtos LJD dalyviams, jaunimas išsiskirstė į namus. Jie nuoširdžiai džiaugėsi įvykusiu renginiu ir draugiškais tarpusavio santykiais susitikimo metu ir, kaip visada, reiškė norą surengti ir daugiau panašaus pobūdžio renginių jaunimui...

Kaišiadorių dekanato parapijų jaunimo vadovė ses. J. Gurskaitė FMA

« atgal