Naujienos

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO ingresas (2013 04 23)

Šių metų balandžio 23 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įvyko naujojo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO ingresas. Šią dieną naujasis arkivyskupas metropolitas pradėjo vykdyti jam Apaštalų Sosto patikėtas Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas, žr. palčiau – “bernardinai.lt…

Lietuvoje bažnytinė provincija suskirstyta į dvi metropolijas – Vilniaus ir Kauno, joms vadovauja arkivyskupai metropolitai. Kaišiadorių vyskupija, kartu su Panevėžio ir Vilniaus arkivyskupija yra priskirta Vilniaus metropolijai, kuriai, nuo jos įkūrimo 1991 m. iki šiol, vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Juozas Audrys BAČKIS, kuris pagal kanonų teisės nuostatus, sulaukęs 75 m. amžiaus, įteikė atsistatydinimą Apaštalų Sostui.

Kurijos kancleris

« atgal