Naujienos

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje (2013)

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių krikščionių tikėjimo slėpinių šventimui; šį laiką dera praleisti rimtyje, dalyvauti Didžiojo tridienio liturgijoje, daugiau pasimelsti...

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val.; Krizmos Mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais; Mišių metu šventinami Ligonių ir Katechumenų aliejai bei konsekruojama Krizma, aliejai skirti sakramentų šventimui, o kunigai atnaujina kunigystės pažadus.

- Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

- Didįjį penktadienį Kryžiaus kelio pamaldos - 17 val. (šios pamaldos vyksta lauke), o Kristaus kančios pamaldos - 18 val.

- Velyknakčio pamaldos - 21 val., Velykų iškilmės I dieną – 8, 12 ir 18 val., o Velykų II dieną - 8, 10 ir 18 val.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal