Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos 2012 m. statistiniai duomenys (2013)

Katalikų: ~ 106 000 (remiamasi 2012 m. gyventojų surašymo duomenimis).

Parapijų: 68 (žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/).

Kunigų: 65 (žr. http://kaisiadorys.lcn.lt/vyskupas_kt/kunigai/).

Įšventinta kunigų: 1.

Seminaristų: 3.

Pakrikštyta: 1765.

Priėmusiųjų Pirmąją Šv. Komuniją: 942.

Sutvirtinta: 664.

Sutuokta porų: 633.

Palaidota: 2281.

Vyskupijos teritorijoje veikia 82 bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi 13 681 mokiniai. Tikybą mokyklose dėsto 70 mokytojų; tikybos pamokas lanko 8 702 (10 144*) mokinių (2012-12 duomenys).

Vyskupijoje veikia 5 globos namai, kuriuose globos paslaugos teikiamos ~ 100 asmenų (2012-12 duomenys).

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal