Naujienos

Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje (2012 12 09)

2012 m. gruodžio 9 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino kunigu Tadą Piktelį, gim. 1986 metais. Jis studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir įgijo šventosios teologijos bakalauro bei religijos mokslų magistro laipsnius; šių metų birželio mėnesį buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai.

Kunigas Tadas Piktelis paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru.

Kurijos kancleris

« atgal