Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2012 10 08)

Kunigas jubil. Edvardas Kraujalis, jam pačiam prašant, atleistas iš Joniškio parapijos klebono pareigų ir išleistas už vyskupijos ribų.

Kunigas Povilas Stankevičius paskirtas Joniškio parapijos administratoriumi; reziduos Inturkėje.

Kunigas Vytautas Kirka, jam pačiam prašant, atleistas iš Kaišiadorių parpijos vikaro pareigų ir išleistas už vyskupijos ribų.

Kunigas Algirdas Akelaitis paskirtas vicepostulatoriumi Dievo tarno T. Matulionio beatifikacijos ir kanonizacijos byloje bei išleistas sielovadiniam - akademiniam darbui į Kauno arkivyskupiją.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal