Naujienos

Kaišiadorių vyskupų viešnagė Vokietijoje (2012 09)

Atsiliepdami į Magdeburgo vyskupo Gerhard Feige kvietimą, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei vyskupas emeritas Juozas Matulaitis pirmąjį rugsėjo savaitgalį viešėjo Magdeburgo vyskupijoje. Kaišiadorių vyskupus kelionėje lydėjo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius ir p. Aidmantas Bernatonis.

Kaišiadorių ir Magdeburgo bičiulystė, prasidėjusi 1992 metais, per dvidešimtmetį buvo sutvirtinta bendrais sielovadiniais bei ūkiniais projektais. Kasmet rugsėjo pradžioje Magdeburgo vyskupija organizuoja partnerystės dienas, į kurias atvyksta vyskupijų – partnerių atstovai ne tik iš Vokietijos, bet ir iš Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos bei Lietuvos. Šių metų partnerystės diena buvo skirta susipažinti su turtinga Magdeburgo istorija.

Svečiai aplankė Kultūros ir istorijos muziejuje surengtą parodą „Otonas Didysis ir Romos imperija. Imperatoriai nuo Antikos iki Viduramžių“, kurioje akivaizdus krikščionių plitimas Romos imperijoje. Ypatingo dėmesio sulaukė asmeninis imperatoriaus Maksencijaus kardas, kuris galbūt buvo naudojamas ir lemtingame krikščionims mūšyje prie Milvijaus tilto. Po imperatoriaus Konstantino pergalės prieš Maksencijų buvo paskelbtas Milano ediktas (313 m.), suteikiantis krikščionims laisvę.

Po Eucharistijos šventimo vyskupijos svečių namų koplyčioje šeimininkai organizavo išvyką autobusu apžiūrėti vėlyvosios romanikos architektūros šedevrą – 11 a. statytą Jerichow vienuolyną, kuriame įsikūręs muziejus. Susipažįstant su vienuolyno istorija puikiai atsiskleidė ir to krašto istorijos vingiai: veikiantis vienuolynas po reformacijos prarado savo dvasinę reikšmę, buvo uždarytas, o vėliau – nusavintas, naudojamas ūkinėms reikmėms. Rytų Demokratinės Vokietijos laikais vienuolyno pastatus naudojo kolūkis, o vienuolyno valgomajame buvo įrengta kalvė, kurios dūmai sunaikino vertingas freskas... Tik po Vokietijos susijungimo vėl susidomėta vienuolyno pastatų istorija ir siekiama atkurti tai, kas buvo sunaikinta.

Pakeliui į Magdeburgą svečiai apžiūrėjo istorinį Tangermünde miesto senamiestį, aplankė nepaprastai didingą protestantų bažnyčią, o liturginę Vakarinės maldą (mišparus) šventė katalikų bažnyčioje.

Pagrindinę šventės dieną – sekmadienį Huysburgo benediktinų vienuolyne vyko pagrindinė Magdeburgo vyskupijos piligrimystės diena, kurios tema – „Dvasios pajudinti“ buvo susijusi su II Vatikano susirinkimo pradžios jubiliejine sukaktimi. Po iškilmingų šv. Mišių maldininkai nesiskirstė, bet liko kartu pietauti, bendrauti, o po pietų buvo puiki galimybė dalyvauti teminėse diskusijų grupelėse bei susipažinti su II Vatikano susirinkimo reikšme Bažnyčiai.

Lietuvių atstovai dalyvavo istorinių kadrų – dokumentinio filmo apie Vatikano II susirinkimo eigą pristatyme. Buvo įdomu matyti pop. Joną XXIII, pop. Paulių VI, kitus iškilius to meto Bažnyčios teologus, karštai diskutuojančius susirinkimo temomis. Savo nuomonę apie Bažnyčios hierarchinę sąrangą entuziastingai gynė ir jaunasis teologas Joseph Ratzinger, kuris susirinkimo metu buvo Köln`o arkivyskupo kardinolo Josef Frings teologiniu patarėju.

Magdeburgo vyskupijos piligrimų šventė baigėsi bendru susitikimu po atviru dangumi ir svečių sveikinimais. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo už kvietimą ir pasidžiaugė, jog turėjo progą pirmą kartą dalyvauti Magdeburgo vyskupijos šventėje, o taip pat išreiškė norą, kad ir po vyskupų pasikeitimo Kaišiadorių vyskupijoje, bičiulystė toliau tęstųsi.

Generalvikaras mons. dr. A. Jurevičius

« atgal