Naujienos

Kaišiadoryse buvo paminėta Dievo tarno T. Matulionio mirties 50 metų sukaktis (2012 08 20)
2012 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadoryse buvo paminėta Dievo tarno Teofiliaus Matulionio mirties jubiliejinė 50 metų sukaktis. Dievo tarnas, Kaišiadorių vyskupas ir arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 2008 m. užbaigta jo kanonizacijos byla vyskupijoje ir perduota į Romą – Šventųjų skelbimo kongregaciją. Skaityti plačiau: kaisiadorys.lcn.lt/izymybes...

Jubiliejinės sukakties minėjimui vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo ir šv. Mišias celebravo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC; šv. Mišias taip pat koncelebravo Kaišiadorių vyskupijos kunigai, pamaldose dalyvavo gausus būrys vietos tikinčiųjų ir svečių. Po šv. Mišių vyskupai meldėsi katedros kriptoje, kur ilsisi Dievo tarno T. Matulionio palaikai; po to kapavietę lankė visi pamaldų dalyviai.

Šią dieną Kaišiadorių katedroje pranešimą „Arkivyskupas Teofilius Matulionis - Bažnyčios karys ir kankinys" skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas dr. Aūnas Streikus. Katedros šv. Juozapo koplyčioje buvo pristatyta Birštono sakralinio muziejaus parengta paroda „Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimas“, taip pat vizualinė kompozicija „Tikras žmogiškumas ir gilus apsisprendimas aukotis dėl kitų", kurią pristatė Kaišiadorių V. Giržado progimnazijos tikybos mokytoja Daiva Nasevičienė.

Kaišiadorių vyskupijos kurija jubiliejinės sukakties proga išleido ir platino Dievo tarno Teofiliaus paveikslėlį su malda:

„Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise turėję jį savo vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.“

Kurijos kancleris

« atgal