Naujienos

Mirė Marija Bagdonienė, ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Caritas ir Šeimos centro vadovė (2012)

2012 m. rugpjūčio 7 d. į paskutinę gyvenimo kelionę – amžinybėn buvo palydėta Marija Bagdonienė, iškili Bažnyčios narė, daug pasidarbavusi Kaišiadorių vyskupijoje arimo meilės – Caritas ir šeimos ugdymo tarnystėse, keturių vaikų mamą, gydytoją, tremtinė, mirusi po sunkios – nepagydomos ligos.

Garbingos atminties Marija Bagdonienė yra apdovanota Apaštalų Sosto Kryžiaus ženklu “Pro Ecclesia et Pontifice”. Šiuo apdovanojimu pagerbiami tikintieji pasauliečiai už reikšmingus darbus bei nepaprastą stropumą Bažnyčiai. Šio lygio apdovanojimas Kaišiadorių vyskupijoje buvo įteiktas pirmą kartą.

Marija Bagdonienė - pirmoji ir ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizacijos vadovė ir kūrėja, pirmoji ir ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė ir kūrėja. Kaip rašoma Kaišiadorių vyskupijos metraštyje: „Viena pirmųjų aktyvių pastoracijos talkininkių vyskupijoje, atkūrus nepriklausomybę, buvo kaišiadorietė Marija Bagdonienė, gydytoja, keturių vaikų mama, Sibiro tremtinė; ji nuoširdžiai atsiliepė į Vietos vyskupo kvietimą įsitraukti į aktyvią Bažnyčios veiklą: suskato ieškoti tikybos mokytojų, organizavo katalikiško jaunimo sueigas. Tapusi pirmąja Kaišiadorių vyskupijos Caritas vadove, rūpinos, kad šios organizacijos skyriai įsikurtų daugelyje Kaišiadorių vyskupijos parapijų, įtvirtino šios organizacijos struktūrą, padėjo suformuoti ir įgyvendinti jos misijos supratimą, veiklos formas, telkė savanorius, juos ugdė... Kai buvo įsteigtas vyskupijos Šeimos centras, jos vadove buvo paskirta Marija Bagdonienė, kuri iki tol, dirbdama Caritas srityje, didžiulį dėmesį skyrė krikščioniškos šeimos ugdymui; kaip sutuoktinė, ir kaip motina, ir kaip gydytoja bei visuomenininkė – katalikė ji buvo sukaupusi didelę patirtį; vienas svarbiausių šio centro veiklos uždavinių pirmaisiais jo gyvavimo metais buvo bendradarbių ir savanorių paieška ir veiklos barų plėtra vyskupijoje, vėliau – gausybė konferencijų, paskaitų, programų – raginančių ir mokančių įvairaus amžiaus žmones gyventi laikantis Bažnyčios siūlomų normų santuokos, vaikų gimdymo ir auklėjimo kely... Tai ir didžiulis dėmesys sužadėtinių rengimui krikščioniškai santuokai, savanorių telkimas šiam darbui, jų ugdymas ir palaikymas“...

Marija Bagdonienė buvo gili krikščionė – tikėjimo liudytoja; ji su Dievu bendradarbiavo ir artimai bendravo - daug meldėsi, gerai pažino Dievo žodį ir Jo valią, visose aplinkybėse buvo ištikima Bažnyčios mokymui; kaip sakė kun. Gediminas Tamošiūnas (Šeimos centro sielovadininkas), kalbėjęs laidotuvių liturgijos įžangoje, ją dar sveiką paskutinį kartą, praeitų metų gruodį, jis sutiko Guronių rekolekcijų namuose, ten kur Dievas užkalbina žmogų ypatingai – asmeniškai; ir šį susitikimą jis priimąs kaip velionės liudijimą – kas tikėjimo kelionėje svarbiausia. Ir palinkėjo žodžiais, kuriuos velėninei sakė prieš iškeliavimą, kai vis tekdavo ją aplankyti ligos patale; tai parafrazė iš Dievo žodžio: tu visada tikėjai, jog Viešpats tave gano – veda per gyvenimą; tikėk ir pasitikėk, jog Jis tave ir šiandien veda ten, kur vešlios ganyklos žaliuoja ir leidžia pailsėti – ankščiau nei mums...

Laidotuvių Mišias už mirusią Mariją Bagdonienę celebravo ir palydėjo į kapines Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, kiti kunigai; pamaldose dalyvavo gausus būrys vietinės Bažnyčios – vyskupijos tikinčiųjų, mirusios artimieji, bendradarbiai ir bičiuliai...

Kurijos kancleris

« atgal