Naujienos

Suteikti Jo Šventenybės kapelionų (monsinjorų) titulai trims Kaišiadorių vyskupijos kunigams (2004 06 21)

Popiežius Jonas Paulius II suteikė Jo Šventenybės kapelionų (monsinjorų) titulus trims Kaišiadorių vyskupijos kunigams: Juozui DABRAVOLSKUI, Širvintų dekanato dekanui, Jonui DALINEVIČIUI, Stakliškių dekanato dekanui ir Vincui BAUBLIUI, Pivašiūnų parapijos klebonui.

Š.m. birželio 17 d. garbės titulų liudijimus naujiems monsinjorams įteikė Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal