Naujienos

Kaišiadorių vyskupijoje sudaryta nauja Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija (2012 05 09)

Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS, vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 501§2 nuostatomis, 2012 m. gegužės 9 d. savo dekretu sudarė naują, penkerių metų kadencijai, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų tarybą ir Konsultorių kolegiją.

Kunigų išrinkti kunigų tarybos nariai: kun. Gediminas Tamošiūnas, kun. Rokas Puzonas, mons. Jonas Sabaliauskas, kun. Alfonsas Kelmelis, mons. Algirdas Jurevičius ir kun. Robertas Rumšas.

Vyskupo paskirti kunigų tarybos nariai: mons. Vincas Baublys, mons. Jonas Dalinevičius, mons. Rimvydas Jurkevičius, mons. Kęstutis Kazlauskas, kun. Rolandas Bičkauskas ir kun. Vidas Jelinskas.

Konsultoriais paskirti šie kunigai: mons. Algirdas Jurevičius, mons. Jonas Dalinevičius, mons. Rimvydas Jurkevičius, mons. Jonas Sabaliauskas, kun. Rokas Puzonas ir kun. Gediminas Tamošiūnas.

Kurijos kancleris

« atgal