Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų seminaras (2012 02 24)

Šių metų vasario 24 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras pakvietė visus tikybos mokytojus ir katechetus dalyvauti seminare „Reliatyvizmo diktatūra ir jos įveikimo būdai pagal Benediktą XVI“. Smagu, kad slidžiu žiemos keliu į seminarą susibūrė daugiau nei 30 dalyvių iš įvairių vyskupijos parapijų.

Seminaras, kurį vedė Panevėžio vyskupijos kunigas, teologijos mokslų daktaras Gediminas Jankūnas, susidėjo iš dviejų dalių. Pirmojoje buvo pristatoma ir parodoma šių dienų reliatyvizmo problema, o antrojoje – pateikti 5 kovos su reliatyvizmu būdai, kuriuos savo raštuose siūlo popiežius Benediktas XVI. Nelengva šių laikų pasaulyje atremti reliatyvizmą, o dar sunkiau – duoti tinkamus bei kompetentingus atsakymus tiems, kuriuos mokome, už kuriuos esame atsakingi. Savo paprasta bei gyva kalba lektorius padėjo įsisąmoninti šią itin sudėtingą, bet labai aktualią temą. Kaip teigė prelegentas, svarbiausias ir paveikiausias šių dienų argumentas - nors jų yra penki - tai tikėjimo liudijimas: „Tam, kuris savo gyvenime susitiko su gyvuoju Dievu – nebereikalingi jokie kiti argumentai, nes ši patirtis liudija pati už save“. Gyvas tikėjimas įsispaudžia žmogaus veide, jo darbuose, poelgiuose ir tampa didžiausiu liudijimu pasauliui, kuris dažnai nebežino, kas yra Tiesa.

Seminaro dalyviai išsiskirstė namo, pamaitinę savo protus ir širdis; organizatoriai dėkojo Dievui, kad yra degančių širdžių, taip reikalingų Bažnyčios darbo laukui!

Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras

« atgal