Naujienos

Kalėdų švenčių pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje (2011)

Pirmosios šv. Kalėdų - Kristaus Gimimo iškilmės Mišios Kaišiadorių katedroje - gruodžio 24 d., 22 val.

Kalėdų iškilmėje šv. Mišios - 8, 12 ir 18 val.; gruodžio 26-ąją šv. Mišios - 8, 10, 12 ir 18 val.

Gruodžio 27 d. (antradienį) Kaišiadorių katedroje vyks Kalėdų - sakralios muzijos koncertas; atlikėjai: kamerinis orkestras "Avanti", meno vadovas ir dirigentas R.Bliškevičius, solistė R.Novikaitė; pradžia 17 val.

Gruodžio 31 d. (Naujųjų metų išvakarėse) padėkos pamaldos už praėjusius metus prasidės 22 val. Švč. Sakramento adoracija, 23 val. - šv. Mišios, pamaldų pabaigoje - padėkos Dievui himnas ‘Tave Dieve garbinam’.

Naujųjų 2012–tųjų metų I dieną šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val. Šią dieną Bažnyčia iškilmingai pagerbia Švč. M. Mariją, Dievo Gimdytoją. Ši šventė privaloma Katalikų Bažnyčios tikintiesiems!

Kaišiadorių vyskupijos kurija / Kaišiadorių parapija

« atgal