Naujienos

Seserys Eucharistietės kviečia į rekolekcijų namus Guronyse: 2011-2012 m. programa

SAVAITGALIO REKOLEKCIJOS

2011 m. gruodžio 16−18 d. d. Advento rekolekcijos "Ir iš Jesės kelmo išaugs atžala..." Šių advento rekolekcijų metu kviesime būti su Jėzumi, išaugusiu Izraelio tautoje, tęsusiu Mozės, Izaijo, Jeremijo, Ozėjo, Amoso ir kitų Izraelio tautos pranašų tradiciją. Jėzaus atėjimas reiškė Dievo Karalystės pradžią, Jo įsikūnijime atsiskleidė mylinčio Dievo veidas ir tikrasis žmogiškumas. Kviesime maldoje žvelgti, kaip galime bendradarbiauti su Jėzumi, dalyvaudami Jo misijoje skleidžiant Karalystę, atrandant ir įgyvendinant savo tikrąjį žmogiškumą. Rekolekcijas veda s. Ligita Ryliškytė, SJE ir s.Judita Stankūnaitė, SJE.

2012 m. sausio 13 −15 d. d. savaitgalio rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu "Žmogus sukurtas garbinti Dievą ir Jam vienam tetarnauti". Kviečiame naujuosius 2012-uosius metus pradėti maldos su asmeniniu palydėjimu savaitgaliu. Rytinių konferencijų metu kviesime naujai pažvelgti į mūsų sukūrimo tikslą - Dievo troškimą mums. Rekolekcijų metu palydės seserys eucharistietės Ligita Ryliškytė ir Judita Stankūnaitė.

2012 m. vasario 24−26 d. d. savaitgalio rekolekcijos merginoms ir moterims „Tarp Mortos ir Marijos“. Tiek daug veiklos dėl Dievo, kad beveik nelieka laiko pačiam Dievui? Taip gera vien tik būti Dievuje, kad visa kita ne taip svarbu? Ar tikrai tik Morta arba tik Marija? Rekolekcijų metu žvelgsime į šias dvi Jėzui artimas moteris, daug laiko skirsime asmeninei maldai tyloje. Rekolekcijas veda s. Jolita Dudaitė, SJE.

2012 m. kovo 16−18 d. d. Gavėnios rekolekcijos „Jei kviečio grūdas nekris į žemę...“ Šių rekolekcijų metu kviesime atsiverti krentančio į žemę grūdo slėpiniui, Dievo meilei, išlietai Kryžiaus aukoje ir nuolat mus maitinančiai Eucharistijoje. Dievas dovanoja mums ne mažiau kaip save patį, Jis yra agape (1 Jn 4,16), t.y. ta keista meilės rūšis, kuri nieko nesitiki mainais, ir duodama visiškai dovanai, neatšaukiamai. Rekolekcijų metu kviesime mokytis pastebėti ir priimti šią meilę, kad galėtume per ją, su ja ir joje gyventi. Rekolekcijas veda s. Judita Stankūnaitė, SJE ir s. Ligita Ryliškytė, SJE.

2012 m. kovo 30 d. – balandžio 1d. Gavėnios rekolekcijų savaitgalis šeimoms. Rekolekcijų temas jungs Jėzaus įžengimo į Jeruzalę - Verbų sekmadienio įvykis. Jėzus ryžtingai ir nuolankiai eina uždegti ugnies, kurią degant Jis taip troško matyti ( Lk 12, 49). Tai - meilės ugnis. Už jos įžiebimą Jis pasiruošęs mokėti brangiausią kainą. Apmąstymuose ir maldoje ieškosime Jėzaus ištikimos meilės ir Jo Kraujo jėgos mūsų šeimų gyvenimams jų kasdienybėje ir mūsų ištikimybės išbandymuose. Kartu su Jėzumi žengsime į Jeruzalę, į mūsų širdžių šventovę, kad ištikimai vėl iš naujo atiduotume save, savo gyvenimą Dievui ir savo mylimiesiems. Veda s. Linda Ceple, SJE ir s. Judita Stankūnaitė, SJE.

DVASINĖS ATGAIVOS SAVAITGALIAI

2011 m. lapkričio 25−27 d. d. Dvasinės atgaivos savaitgalis su moterų mistikių kūryba „Jei leisi Meilei visiškai užkariauti save...“ Šio savaitgalio metu klausysimės Jėzui ištikimų moterų liudijimo, nuolat skambėjusio istorijos verpetuose. Šv. Perpetuos ir Felicitos bei Salonikų mergelių kankinių istorijos, viduramžių ir vėlesnių amžių mistikių tekstai, muzika, paveikslai kvies asmeninei maldai, kontempliatyviam klausymuisi ir dalinimuisi. Savaitgalį veda s. Ligita Ryliškytė, SJE ir s. Judita Stankūnaitė, SJE.

2012 m. vasario 10-12 d. d. susikaupimo savaitgalis: "Dykuma – kelias į Pažadėtąją Žemę". Kelias per dykumą – istorinė Izraelio patirtis. Tai ir Dievo tautos, ir mūsų kiekvieno asmeninio kelio iš nelaisvės į laisvę prototipas. Išėjimo knyga turtinga simboliais ir giliomis bendražmogiškomis įžvalgomis. Dykuma nėra vieta gyventi. Tai kelias be kelio, be atramos taškų, tai, ką reikia pereiti. Tai laikas, kuriame galima pasiklysti arba sutikti Dievą. Laikas maištauti arba subręsti. Remdamiesi Išėjimo knygos tekstais, ieškosime savo dykumų prasmės ir atrasime jų teikiamą išmintį. Savaitgalį veda s. Linda Ceple, SJE.

SEMINARAS

2012 m. kovo 2-4 d. d. seminaras apie kančios problemą Biblijoje ir teologijoje „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ Kiekvienam krikščioniui, o ypač tiems, kurių profesija įpareigoja teikti pagalbą skausmo ištiktiesiems, ilgainiui iškyla tokie ar panašūs klausimai: ką mano tikėjimas sako apie kančios problemą? Koks Šv. Rašto požiūris į kančią? Kaip Dievo visagalybė ir teisingumas suderinami su blogio egzistavimu pasaulyje? Dažnas susikuria savo „teologiją“ šiais klausimais, tačiau ilgisi platesnio, gilesnio ir Apreiškime įsišaknijusio požiūrio. Šio seminaro metu remdamiesi pasaulyje garsiu biblistu D.Harrington SJ susipažinsime su aštuoniais būdais, kaip Šv.Raštas kalba apie kančią. Derindami su pastoracinės teologijos įžvalgomis mokysimės šias žinias taikyti praktikoje. Seminaras skirtas sielovadininkams, gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir kitų pagalbą kenčiantiems teikiančių profesijų krikščionims. Seminarą veda s. Ligita Ryliškytė, SJE.

SAVAITĖS REKOLEKCIJOS SU ASMENINIU PALYDĖJIMU:

- 2012 m. gegužės 8−13 d. d.

- 2012 m. liepos 9−15 d. d.

- 2012 m. rugpjūčio 19−26 d. d.

Rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu – ypatingas „šabo“, t. y. dvasinės atgaivos laikas, skirtas maldai ir savo ryšio su Dievu atnaujinimui. Šių rekolekcijų metu išskirtinis dėmesys skiriamas tam, kad galėtume atpažinti Dievo veikimą savo kasdienybėje, ir atsiliepti Dievo troškimui. Asmeninė malda, kasdienis pokalbis su dvasios vadovu/-e, Eucharistijos šventimas, tylos laikymasis visų rekolekcijų metu, trumpi rytiniai mokymai – tai pagrindinės šių rekolekcijų „kolonos.“ Rekolekcijų metu palydės kunigai, seserys eucharistietės, pasauliečiai.

O Jėzus tarė: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite.“ (Mk 6, 31) Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti aukščiau aprašytose programose, taip pat laukiame atvykstant su savo programa ir vadovais, iš anksto suderinus laiką. Jei norėtumėte seseris kviesti vesti Jūsų grupei organizuojamas rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame pavienius žmones.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankydami mūsų svetainėje www.sje.lt Pasiteiravimui ar registracijai tel. 8-60056206 arba el. paštas rekolekcijos_sje@hotmail.com

Seserys Eucharistietės

« atgal