Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos KC: kviečiame dalyvauti konkurse (2011)
Kviečiame dalyvauti konkurse, skirtame Dievo tarno Teofiliaus Matulionio 50 - tosioms mirties metinėms paminėti.

Kaišiadorių vyskupija turi iškilią asmenybę - Dievo Tarną arkiv. Teofilių Matulionį. 1990 m. pradėta jo beatifikacijos byla, todėl tikimasi ir jo paskelbimo palaimintuoju, šventuoju. 2012 m. rugpjūčio 20 d. sukanka 50 metų nuo Dievo Tarno T. Matulionio mirties. Ta proga Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centras - KC kviečia dalyvauti konkurse „Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio asmenybė ir gyvenimas“.

Konkurso tikslai: labiau pažinti Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio asmenybę ir jo gyvenimą.

Konkurso dalyviai: istorijos, etikos ir tikybos mokytojai gyvenantys arba dirbantys Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje, aktyvūs parapijiečiai.

Dėl Konkurso sąlygų, apdovanojimų ir kitos informacijos, prašome kreiptis šiuo el. paštu: katechetikos.c@ks.lcn.lt. Būtina nurodyti vardą, pavardę, profesiją ir adresą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal