Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena (2011 10 26)

2011 m. spalio 26 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos kunigų pastoracinio – dvasinio formavimo užsiėmimai – Kunigų diena. Pradžioje kalbėjo ses. Celina OSB iš Kauno, „Alfa“ kurso Lietuvoje koordinatorė, tema: "Alfa kursas parapijoje: patirtis ir vizija". Ji priminė, kad dažnai kunigų, o ir aktyviai Bažnyčioje tarnaujančiųjų pasauliečių išsakomas troškimas, jog kiekvienoje parapijoje būtų gausus būrys gyvenančių tikėjimu – praktikuojančių tikinčiųjų. Tuo tarpu ne paslaptis, jog dauguma tikinčiųjų, užsukančių bažnyčią, ją aplanko dažniau iš tradicijos. Atsakydama į klausimą, kas yra „Alfa“ kursas, sesuo sakė, kad tai yra puiki galimybė skelbti Gerąją naujieną šalia esantiems. Tai kursas, trunkantis 10 savaičių; jis pristato pamatines Krikščionybės tiesas, todėl vadinamas „Alfa“ – pradžia. Šis kursas ypač tinkamas Vietinei Bažnyčiai, parapijai. Jis prasidėjo 1977 m. Anglijoje, vėliau išplito: šiuo metu jis įgyvendinamas 163 pasaulio šalyse, Lietuvoje – nuo 2002 m. Atsakydama į klausimą, kam skirtas „Alfa“ kursas, sesuo sakė: netikintiesiems ir visiems; jis motyvuoja gilintis į Šv. Raštą, kviečia asmeniniam atsivertimui, o po to – per katechezę – žingsniuoti prie įkrikščioninimo sakramentų. Tai tarsi raktas, kuris atrakina žmogaus širdį Gyvajam Dievui.

Kaip pradėti vesti „Alfa“ kursą parapijoje? Atsakydama į šį klausimą, sesuo sakė, jog jis turėtų vykti nebūtinai bažnytinėje aplinkoje, kad taptų lengviau prieinamas netikintiesiems. Tipinis kursų užsiėmimas susideda iš trijų pagrindinių dalių – bendravimo, klausymo ir diskusijų grupelės (po 12 asmenų); kurso medžiaga – mokymai yra įrašyti į CD (arba DVD) – plokštelę. Mokymo turinys apima šias temas: „Jėzus“, „Bendravimas su Dievu“, „Šv. Dvasia“, „Apsisprendimas“... Užbaigdama pristatymą, ses. Celina sakė, kad šis kursas – programa gali būti taikoma besiruošiantiems Sutvirtinimui, taip pat suaugusiųjų katechezės programose (autoriaus pastaba: kaip tai yra daroma Kaišiadorių vyskupijoje).

Antrojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo kun. R. Skrinskas, Domeikavos parapijos klebonas, elektroninio biuletenio „Pro Vita“ redaktorius, tema: "Blaivystės idėjų sklaida per Bažnyčią". Jo iniciatyva šiais metais buvo išleista knyga „Būkime blaivūs“; plačios apimties knygoje (250 p.) pateikiami įvairūs faktai, statistika, publikuojami Lietuvos vyskupų laiškai blaivybės tema; šią knygą galima įsigyti Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

Pranešime kun. Robertas aptarė alkoholio žalą mūsų krašto visuomenei, paminėdamas, jog šioje kovoje daug nuveikti gali ir kunigas, visų pirma savo pavyzdžiu, įtaka. Jis susiejo visuomenės blaivumą su aukštesnių vertybių siekiu – laisve, dvasine gerove ir kt. Kunigas sakė, kad alkoholis yra pirmoje vietoje tarp didžiausią žalą darančių veiksnių žmogui, jo šeimai, visuomenei, taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuva pastaraisiais metais užima vieną aukščiausių vietų pasaulyje pagal alkoholio suvartojimą, taip pat pagal paauglių viliojimą vartoti alkoholį. Minėjo, jog patys pavojingiausi gėrimai – silpniausi, todėl ne be reikalo juos taip aktyviai reklamuoja. Mūsų krašte net aštuoniasdešimt nuošimčių patekusių į įkalinimo įstaigas, ten pateko būtent dėl alkoholio įtakos. Jei vienas asmuo per metus suvartoja daugiau nei 8 litrus alkoholio, tai jau katastrofa, sakė kunigas, tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis beveik trigubai didesnis.

Trečiojoje užsiėmimų dalyje kalbėjo J. Žukauskienė, Lietuvos Caritas atstovė. Ji kvietė kunigus aktyviai įsijungti į Lietuvos Caritas organizuojamą akciją „Gerumas mus vienija“. Ši akcija vyksta gruodžio mėnesį. Kaip minėjo pranešėja, akcija svarbi dėl keleto priežasčių: paliudija, jog Bažnyčia daro geruosius darbus, padeda pritraukti naujų narių – savanorių, sutelkiami žmonės bendram tikslui. Atkreipė dėmesį, jog šios akcijos metu kiekvienoje parapijoje turėtų būti įsigytos ir platinamos Caritas žvakelės; šiais metais Lietuvos Caritas įsigys akcijos žvakeles iš Vilniaus arkivyskupijos Caritas įmonės, užsiimančios šia veikla.

Pabaigoje kunigams kalbėjo maldyno „Magnificat“ atstovas. Reklamuodamas leidinį, jis atkreipė dėmesį, jog šis maldynas pratina tikinčiuosius gyventi su Dievo žodžiu kiekvieną dieną, kvietė tuo naudotis, platinti...

Kurijos kancleris

« atgal