Naujienos

Pašventinta Labanoro parapijos atstatyta bažnyčia (2011 09 10)

2011 m. rugsėjo 10 d. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis pašventino atstatytą Labanoro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir konsekravo altorių. Bažnyčios pašventinimo pamaldose dalyvavo LR Vyriausybės kancleris D. Matulionis, kiti valdžios atstovai, gausus būrys parapijiečių ir svečių, statybos rėmėjai.

Labanoro parapijos medinė bažnyčia sudegė 2009 m. gruodžio 21-osios naktį, nors gaisro priežastis taip ir liko neaiški – vietos prokuratūrą pradėjo iki teisminį tyrimą, tačiau apčiuopiamų įrodymų ar liudijimų dėl gaisro priežasties bent iki šiol nenustatė. Sudegusi bažnyčia buvo statyta 1820 m., statybą organizavo patys parapijiečiai, savo lėšomis ir medžiagomis, naudodami medieną, kurios tose apylinkėse ir anuomet buvo gausu.

Sudegusioje bažnyčioje buvo tose apylinkėse ir visoje Kaišiadorių vyskupijoje garsus Dievo malonėmis Švč. M. Marijos su kūdikiu paveikslas, tapytas apie 1811 m. Marijos gimimo šventės proga - tris dienas - šį paveikslą, esantį didžiajame Labanoro bažnyčios altoriuje, lankydavo gausus būrys Aukštaitijos regiono tikinčiųjų, atvykdavo vietos vyskupas. Nuo 2005 m. Labanoro parapijos bažnyčia ir varpinė buvo restauruojama. Darbus vykdė LR Kultūros paveldo departamentas, mat bažnyčia buvo pripažinta kaip saugotina – dėl savo unikalios statybos technikos bei dekoro formų, joje buvusių bažnytinės dailės objektų, kaip antai, unikali kompozicija su vaškinėmis šv. Onos, Švč. M. Marijos, šv. Teresės ir šv. Kryžiaus Jono figūromis ir dirbtiniu gėlių „sodu“, pagaminta apie 1763 m. Kam teko lankytis senojoje Labanoro bažnyčioje, tikėtina, ilgam prisimins ir šios bažnyčios sakralinę vertę, gausius meno dirbinius, pamaldžių senolių kojomis nutrintas grindis, nuo dažno varstymo palinkusias bažnyčios duris.

Labanoro bažnyčios atstatymo darbai, prasidėję 2010 m. birželio mėnesį, dar pilnai nebaigti, nors bažnyčia jau atverta tikintiesiems – pašventinta; iš pagrindų sutvirtinti išlikę pamatai, iš vietinės medienos suręstos sienos, uždengtas malksnomis (taip vadinamais „gontais“) stogas, padirbintas bažnyčios bokštelis ir ant jo užkeltas ir pritvirtintas metalinis kryžius; viduje – išbetonuotos ir apšildytos grindys, ant kurių vėliau bus sudėtos medinės lentos, išvedžiota elektra, įrengtos ir apšiltintos lubos, padirbintas altorius ir atstatytas senasis - apsidėje, pagamintas nuostabaus grožio Marijos su kūdikiu paveikslas – vilnos siuvinys drobėje; jo autorė – Margarita Čepukienė, gyvenanti Vilniuje. Dar trūksta inventoriaus – klausyklų, suolų, bažnyčios apdailos, kuri šiuo metu negalima dėl bažnyčios pastato – rentinio susistovėjimo; bažnyčioje taip pat planuojama įrengti šildymą.

Bažnyčios atstatymo darbų projektą parengė VĮ „Lietuvos paminklai“, darbus vykdė UAB „Vidista“, rėmė ir aukojo: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švenčionių Rajono Savivaldybė, Kaišiadorių vyskupijos parapijos, Kaišiadorių vyskupijos gyvojo rožinio brolija, Kaišiadorių vyskupas ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Kurijos kancleris

« atgal