Naujienos

Nauji Kaišiadorių vyskupijos kunigų ir diakono paskyrimai (2004 06 08)

Š.m. gegužės 17 d. Kaišiadorių vyskupas atleido kunigą Juozapą LUNIŲ iš Nemajūnų parapijos klebono pareigų ir paskyrė šios parapijos altarista. Nemajūnų parapijos administratoriumi paskirtas kunigas dek. Jonas DALINEVIČIUS, Birštono parapijos klebonas; administratorius reziduos Birštone.

Š.m.gegužės 23 d. Kaišiadorių vyskupas paskyrė diakoną Ąžuolą MILIAUSKĄ pastoracinei praktikai ir diakono tarnystei į Elektrėnų Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės parapiją. Diakonas Ąžuolas š.m. gegužės mėnesį baigė studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Š.m. birželio 1 d. Kaišiadorių vyskupas paskyrė kunigą teol. dr. Algirdą JUREVIČIŲ vyskupo vikaru, taip pat Jam leista dėstyti teologiją Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, nurodant reziduoti Kaišiadoryse.

Š.m. vasario 13 d. kunigas Algirdas Frankfurto prie Maino (Vokietijoje) Šv. Jurgio aukštojoje filosofijos – teologijos mokykloje sėkmingai (summa cum laude) apgynė disertaciją teologijos mokslų daktaro laipsniui gauti tema “Nuolatinis diakonatas. Įnašas Lietuvos Bažnyčios atnaujinimui”.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal