Naujienos

Mons. dr. A. Jurevičius: Dalyvavimas tarptautinėje „Alfa“ kurso konferencijoje (2011 06 06-10)

Birželio 6-10 dienomis Londone (Jungtinė Karalystė) vyko tarptautinė Alfa kurso konferencija, kurioje dalyvavo aštuoni atstovai iš Lietuvos: Alfa kursų Lietuvoje koordinatorė ses. Celina Rasa Galinytė OSB, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Alfa kursų Vilniaus arkivyskupijoje koordinatorius Tomas Zubačikas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstovė Jolanta Mastauskaitė, evangelikų bažnyčios „Biblijos kelias“ atstovė Marina Chatkevič, Kaišiadorių parapijietės Birutė Tadarauskienė ir Elena Šiurkienė bei „Dievo mėnuliai“ bendruomenės atstovė Asta.

Tarptautinę konferenciją organizavo anglikonų Alpha International organizacija prie Švč. Trejybės Brompton bažnyčia (Holy Trinity Brompton), kuri yra Alfa kurso plėtotoja ir koordinatore visame pasaulyje. Pastaraisiais metais taip vadinami „baziniai“ Alfa kursai įgavo įvairiausių atmainų, priklausomai nuo klausytojų amžiaus bei poreikių. Taip gimė Alfa studentams, Alfa jaunimui, Alfa kaliniams, Alfa karinėms pajėgoms, Alfa tėvams, Alfa sportininkams, Alfa senjorams... Kiekviena iš šių Alfa kursų rūšių turi savą metodiką bei priemones, pritaikytas kiekvienai klausytojų grupei.

Londone vykusioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo virš tūkstančio dalyvių iš daugiau kaip šimtas pasaulio kraštų. Kadangi Švč. Trejybės Brompton bažnyčia negalėjo sutalpinti tiek dalyvių, paraleliai vyko trys programos skirtingose vietose. Programos buvo parinktos atsižvelgiant į dalyvių patirtį Alfa kursų organizavime.

Tarptautinės konferencijos dalyvius sveikino Londono anglikonų vyskupas Richardas Chartresas, vadovavęs 2011 m. balandžio 29 d. įvykusioms princo Williams ir Kate Middleton santuokos religinėms apeigoms ir pasakęs pamokslą, kurio klausėsi virš 2 milijardų pasaulio žmonių. Sveikinimo kalboje vyskupas prisiminė ir garsiąsias santuokos apeigas, prieš kurias princas Williams ir jo sužadėtinė sąmoningai ir nuoširdžiai tam ruošėsi. Baigę privalomą sužadėtiniams pasiruošimo programą, karališkieji sužadėtiniai paprašė vyskupo pravesti dar keletą papildomų užsiėmimų tikėjimo tema. Vyskupas pastebėjo, kad tose parapijose, kur vedamas Alfa kursas, padidėja lankytojų skaičius, pajaunėja tikinčiųjų gretos, o pati parapija įgauna naujos dinamikos.

Katalikų Bažnyčios vardu konferencijos dalyvius nuotoliniu būdu sveikino popiežiaus pamokslininkas Raniero Cantalamessa OFM Cap. bei į konferenciją atvykęs popiežiškosios Naujojo Evangelizavimo tarybos sekretorius arkivyskupas José Octavio Ruiz Arenas, šmaikščiai pajuokavęs, kad Vatikane Alfa kursai dar nevyksta... Arkivyskupas pasidžiaugė Alfa kursų rezultatais Katalikų Bažnyčioje ir pakvietė visus aktyviai įsijungti į Naująją evangelizaciją.

Alfa kursai, skirti evangelizacijai, prasidėję Anglikonų bažnyčioje nuo 1990 m., ėmė sparčiai plisti ir kitose krikščioniškose konfesijose. 2010 m. pasaulyje vyko 54 177 kursų, o Alfa kursus nuo 1990 m. iš viso lankė virš 16 milijonų žmonių. Nors dauguma konferencijos dalyvių buvo protestantai, tačiau katalikams buvo organizuojami specialūs seminarai apie Alfa kursą katalikiškame kontekste. Seminarus vedė tikėjimo džiaugsmu trykštantis ir didžiulę evangelizacinę patirtį turintis kunigas Fr. James Mallon (Halifax arkivyskupija, Kanada). Pirmiausia J. Mallon pristatė Bažnyčios kvietimą į reevangelizaciją, kurios tikslas – pasiekti su krikščionybe nieko bendro neturinčius pakrikštytuosius ir jiems atskleisti tikėjimo turtus. Prelegentas pasidalino patirtimi apie kursų organizavimą Katalikų Bažnyčioje kviečiant tuos žmones, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios arba dar neturėję jokio ryšio su krikščionybe. Kai kurių kraštų katalikai nusiskundė, kad dalis kunigų labai rūpinasi bažnyčios statiniais, juos gražina ir puošia, tačiau beveik visiškai neskiria dėmesio nei pasauliečių sąmoningumo ugdymui nei evangelizacijai. Į šį nusiskundimą kun. J. Mallon atsakė iškalbintu pavyzdžiu apie žvejybą: keistai atrodytų tas žvejys, kuris ištraukęs į krantą savo valtį vis remontuotų, puoštų ir nesiruoštų į žvejybą. Tikrasis žvejys skubės kuo greičiau į žvejybą, nes valtis jam nėra tikslas, bet žvejybos priemonė. Panašiai turėtų būti žvelgiama ir Bažnyčioje: pastatai jokiu būdu negali būti tikslu, bet tik priemone pagrindiniam Bažnyčios tikslui – Evangelijos skelbimui.

Seminare apie šiuolaikinės kartos žmonių gyvenimą buvo gvildenamas bendruomeniškumo ir laimės santykis. Temos impulsu tapo klausimas – kokių valstybių gyventojai yra laimingiausi. Į pirmąjį trejetuką pateko Vanuatu, Kolumbijos ir Costa Rikos valstybių gyventojai. Žemiškojo „rojaus“ – Anglijos gyventojai atsidūrė tik 108 vietoje. Seminaro vedėjai atskleidė ryšį tarp laimės pojūčio ir bendruomeniškumo: laimingiausi yra tie, kurie gyvena gausiose šeimose bei stipriuose bendruomenėse, nes tai suteikia saugumo ir laimės pojūtį. Individualizmo paveikti išsivysčiusių šalių gyventojai dažniausiai išgyvena susvetimėjimą, nepasitikėjimą, ateities baimę, kuri veda į pesimizmą bei depresiją. Tad nenuostabu, kad visas galimybes turintys žmonės jaučiasi nelaimingais, nes jiems trūksta bendruomeniškumo. Bažnyčios prigimtis – būti bendruomene, kurti bendrystę tarp Dievo ir žmonių, todėl Evangelijos skelbimas ir kvietimas į bendrystę giliausiai atitinka ir žmogaus vidinį laimės troškimą, kuris palaipsniui tampa aukščiausios laimės – Dievo troškimu. Jei nori matyti žmogų laimingą – paskelbk jam Evangeliją!

Didžiulio susidomėjimo sulaukė žinios iš įvairių šalių: kiekvienos šalies atstovai išėjo į priekį ir trumpai pristatė Alfa kursų eigą savame krašte. Lietuvių grupės vardu kalbėjo ses. Celina OSB, kuri pasidžiaugė, jog Lietuvoje 2010 m. buvo pravesta 92 Alfa kursai (87 iš jų katalikų Bažnyčioje). Alfa kursą jaunimui Lietuvoje bandoma taikyti Jaunimo Alfos programą jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui. Vis daugiau parapijų renkasi Alfa kursus suaugusiems, į kuriuos kviečia vaikų, besiruošiančių Pirmajai šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui, tėvus. Daug vilčių suteikia ir Lietuvos kalėjimuose vedami evangelizaciniai Alfa kursai. Kiek mažiau Lietuvoje žinomi sužadėtiniams bei šeimoms pritaikyti kursai, vedami Alfa principu, tačiau kitų šalių patirtis rodo šių kursų naudą.

Konferencijos dalyviai iš Lietuvos buvo susirinkę į atskirą darbo grupę pasidalinti patirtimi iš savo bendruomenių. Susitikimo metu buvo svarstomas tikėjimo perdavimo tęstinumo klausimas: Alfa kursus išklausę žmonės dažniausiai dar nėra tiek tvirti, kad galėtų patys savarankiškai toliau žengti tikėjimo keliu, todėl būtina galvoti apie tai, kaip įtikėjusius žmones toliau dvasiškai lydėti. Geriausias tam būdas – įjungti juos į parapijoje jau egzistuojančią maldos grupę, kurioje konvertitas galėtų augti tikėjimu ir žiniomis apie tikėjimą. Vilniaus evangelikų bažnyčios „Biblijos kelias“ atstovė Marina Chatkevič pridūrė, jog jų krikščioniška bendruomenė veikia ląstelių principu: kas savaitę maža grupelė renkasi Biblijos skaitymui bei maldai, o sekmadieniais visos grupelės – ląstelės renkasi bendroms pamaldoms į maldos namus. Per Alfa kursą įtikėjęs asmuo tiesiog nukreipiamas į vieną iš lastelių, kuri toliau dvasiškai juo rūpinasi ir augina.

Nors Lietuvoje Alfa kursai vyksta atskiruose parapijose jau ne pirmus metus, tačiau jie nėra žinomi plačiajai visuomenei. Lietuvių delegatų tarpe buvo išsakytas noras plačiau pristatyti šį evangelizacijos būdą Katalikų Bažnyčios kunigams. Kadangi evangelizacija nėra vien tik priemonių ar metodikų reikalas, bet visų pirma dvasinė bendrystė, todėl susitikime akcentuota maldos bendrystė tarp Alfa komandos narių, kurie šiuo būdu pasiruošę atliepti į Bažnyčios kvietimą naujajai evangelizacijai.

« atgal