Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos parapijų vaikų ir jaunimo chorelių šventė Užuguostyje (2004 05 21-22)

Š.m. gegužės 21-22 dienomis Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras Užuguostyje (Prienų raj.) organizavo Kaišiadorių vyskupijos parapijų vaikų ir jaunimo chorelių šventę “Viešpats geras man!”; renginyje dalyvavo 14 chorelių iš vyskupijos parapijų; iš viso daugiau kaip 120 vaikų ir jaunimo.

Penktadienio vakarą visi choreliai prisistatė Užuguosčio Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčioje giesme; tai buvo chorelių susipažinimo diena bei galimybė kartu šlovinti Viešpatį. Po vakarienės buvo dvi galimybės – šokti šokius arba rengtis šlovinimui – pasiruošti vaizdines priemones (šlovinimo skareles).

Šeštadienio priešpietę, po kunigo Kęstučio Palepšio įvado į katechezę, chorelių nariai susiskirstė į grupeles, kuriose diskutavo apie kūrinijos, bendrystės ir sakramentinio gyvenimo tikslą bei grožį, svarstė, kada ir dėl ko galiu pasakyti, kad Viešpats man geras. Štai keletas minčių iš jaunųjų choristų pasisakymų: “Viešpats geras man, nes jis mus vienija; Jis mus myli ir teikia įvairiausias gėrybes; Jis davė mums gražius balsus, suteikia daug džiaugsmo, suburdamas mus..”

Po katechezės su giesme ėjome į bažnyčią Mišioms, kurias šventė Užuguosčio parapijos klebonas kunigas Aurymas Tarasevičius. Mojuodami pačių išmargintomis šlovinimo skarelėmis, iš širdies giedojome: “Viešpats geras man !”, nes Jis mus subūrė ir leido patirti bendruomeninį džiaugsmą...

Atsisveikinant girdėjosi klausimai, kur kitais metais bus ši šventė... Belaukdamas autobuso Ignas klausė: kokį kitą panašų renginį dabar organizuosit, kad ir vėl galėčiau su visais susitikti…

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I.Sinkevičiūtė

« atgal