Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuotas renginys – krepšinio turnyras - vyskupijos ministrantams (2004-05-08)

Šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo vyskupijos ministrantams (liturgijos patarnautojams) berniukams krepšinio turnyrą. Pradžioje varžybos vyko dekanatuose, t.y. tarp dekanatų parapijų ministrantų, o po to dekanatų parapijų nugalėtojai susitiko finalinėse varžybose. Buvo išties labai džiugu, jog varžybose dalyvavo visų dekanatų (išskyrus Širvintų) atstovai. Varžybos vyko dviejuose pogrupiuose – komandos iki 14 metų ir vyresni; malonu buvo stebėti, jog varžybose dalyvaujančiųjų tikslas nebuvo vien nugalėti, bet pabūti kartu - dalyvauti ir džiaugtis...

Balandžio 3 d. Pivašiūnuose susitiko Alytaus ir Merkinės dekanatų ministrantų komandos: Alovės jaunesnieji, Pivašiūnų (dvi komandos), Punios vyresnieji ir Merkinės jaunesnieji.

Balandžio 24 d. Semeliškėse vyko įtemtos varžybos, susitiko net trijų dekanatų varžovai: Elektrėnų dekanato - po dvi komandas iš Vievio, Semeliškių ir Aukštadvario parapijų; Kaišiadorių dekanato - Kaišiadorių, Kruonio, Paparčių jaunučiai, Palomenės ir Žaslių vyresnieji bei Stakliškių dekanato - jaunučiai iš Jiezno ir Užuguosčio, Beižionių rinktinė ir vyresniųjų rinktinė iš trijų parapijų: Jiezno, Stakliškių ir Užuguosčio.

Gegužės 1 d. Molėtuose turėjo vykti varžybos tarp Molėtų ir Širvintų dekanatų ministrantų komandų, kadangi Širvintiškiai nedalyvavo, Molėtų jaunučiai ir vyresnieji automatiškai pateko į finalą. Gegužės 8 d. Kaišiadoryse finalinėms varžyboms susitiko visų dekanatų laimėtojai.

Po visų varžybų, nors ir labai pavargę, dėkojome Viešpačiui už susitikimus; Pivašiūnų parapijos klebonas Vincas Baublys ir Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro dvasios vadovas kunigas Mindaugas Sabonis pamokymais taikliai, kaip į krepšį, mėtė pamąstymus apie bendrystę, kaip komandinį žaidimą, paklusnumą komandos, t.y. tarnystės, vadovui, ir pergalę - džiaugsmą…

Varžybų nugalėtojams buvo įteiktos pereinamosios taurės vieneriems metams, t.y. iki kitų varžybų. O visiems varžybose dalyvavusiems ministrantams, kaip atlygį už triūsą varžybų metu bei už pagalbą savo parapijų klebonams patarnaujant liturgijoje, š.m. vasarą (rugpjūčio 19 - 24 d.d.) planuojame surengti stovyklą kariniame poligone Pabradėje, tema “Būkite stiprūs kūnu ir dvasia”.

Ta pačia proga nuoširdus ačiū Kaišiadorių, Pivašiūnų ir Semeliškių parapijoms, priėmusioms varžybų dalyvius, organizavusioms pamaldas, maitinusioms; taip pat dėkojame visiems parapijų klebonams besirūpinantiems ministrantų tarnyste bei padėjusiems suorganizuoti šį renginį…

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė I.Sinkevičiūtė

« atgal