Naujienos

Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje (2011)

..."kviečiame ir raginame visus tikinčiuosius supratingai žvelgti į savo pilietinę pareigą, aktyviai dalyvauti surašyme [...] ir aiškiai paliudyti, kad priklausote Romos katalikų Bažnyčiai"... žr. plačiau: katalikai.lt

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal