Naujienos

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2011 02 01)

Kunigas Marius Talutis paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Kunigas Laurynas Visockas paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru.

Diakonas Mindaugas Grenda paskirtas liturginei – pastoracinei praktikai į Kaišiadorių parapiją.

Kunigas Mindaugas Sabonis paskirtas Dievo tarno Teofiliaus Matulionio bylos postulatoriumi (bylos reikalų vedėju) Romoje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal