Naujienos

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro organizuota viktorina “Pasinerk į džiaugsmingus tikėjimo labirintus” (2004-05-15)

Nuo šių metų vasario mėnesio visuose Kaišiadorių vyskupijos dekanatuose (iš viso septyni) buvo organizuojamos viktorinos, tema: “Pasinerk į džiaugsmingus tikėjimo labirintus”. Viktorina buvo skirta 5-6 klasių mokiniams; jos tikslas - raginti vaikus domėtis tikėjimo klausimais, dalintis ir išgyventi tikėjimo bendrystės džiaugsmą.

Viktorina taip pat sudarė puikias sąlygas tikybos mokytojams, kurie aktyviai dalyvavo šiame renginyje, žvilgterti į savo darbo vaisius, o vaikams suteikė galimybę prisiminti pradinėse klasėse išmoktus tikybos dalykus, ne tik išmėginti jėgas su kitų parapijų paaugliais, bet ir kurti džiaugsmingą bendruomenės dvasią.

Viktorinoje dalyvavo 29 komandos; išrinkti nugalėtojais šių parapijų atstovai: Bagaslaviškio (Širvintų dekanatas), Jiezno “Dangaus kareivėliai” (Stakliškių dekanatas), Merkinės (Merkinės dekanatas), Elektrėnų ”Samariečiai” (Elektrėnų dekanatas), Butrimonių (Alytaus dekanatas), Molėtų (Molėtų dekanatas) ir Kaišiadorių (Kaišiadorių dekanatas).

Paskutinę viktorinos dieną - gegužės 15–ąją, daugiau nei 50 viktorinos dalyvių, lydimi tikybos mokytojų lankėsi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje; čia jie patyrė daug prasmingo džiaugsmo kartu su seminaristų grupele dalyvaudami jų parengtoje programoje: Kaišiadorių vyskupijos seminaristas Algirdas, nieko nelaukdamas visus svečius - viktorinos dalyvius suskirstė į 4 grupes ir išsiuntė ieškoti, pagal iš anksto sutartą planą, paslėptų dovanų, t.y. pačių seminaristų pastangomis pagamintų vėliavų, ant kurių buvo užrašas – tikėjimo žinia; suradus šią žinią vėliau ją auditorijoje reikėjo paskelbti (pristatyti) kitų grupelių nariams.

Žinios išties buvo džiuginančios – “Dievas mus visus myli”, “nuodėmė trukdo patirti Dievo artumą”, “Kristaus pasiaukojimas ir Šv. Dvasios globa leidžia mums visiems džiaugtis Jo meile”... Tą džiaugsmą vainikavo Šv. Mišios, kurių metu vėliavomis, giesmėmis ir atvira širdimi šlovinome Viešpatį seminarijos koplyčioje.

Po agapės seminarijos refektoriuje (valgykloje), prasmingą išvyką į Vilnių viktorinos dalyviai užbaigė ledo arenoje (pramogų centre “Akropolis”), kur galėjo dar kartą džiaugtis žinia, jog jie yra Dievo vaikai, jog Dievas juos myli, o jie patys mokosi šia meile dalintis su kitais.

Inesa Sinkevičiūtė, Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centro vadovė

« atgal