Naujienos

Kviečiame maldai už krikščionių vienybę (2011 01 18-25)

Kaip kasmet, sausio 18 - 25 d. (visą savaitę) Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis už krikščionių (konfesijų ir bendrijų) susivienijimą – vienybę, kad būtų vienas Ganytojas ir viena Avidė – Bažnyčia. Šios maldos yra nurodytos Liturginiame maldyne (5), psl. 160. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje šia intencija meldžiamasi šv. Mišių metu.

Už šių maldų kalbėjimą bažnyčioje įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus (Katekizmas.lcn.lt, Atlaidai, Nr. 1471...)

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal