Naujienos

Mons. A. Jurevičius: Gailestingojo Jėzaus paveikslo sutikimas Kaišiadoryse (2011 01 16)

Atsiliepiant į Lietuvos vyskupų kvietimą 2011 metus pašvęsti dieviškojo gailestingumo slėpiniui, 2011 m. sausio 16 d. Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai sutiktas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas – garsiojo Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija. Gailestingojo Jėzaus paveikslas 1934 m. buvo dailininko Eugenijaus Kazimirovskio nutapytas Vilniuje, vadovaujantis ses. Faustinos Kovalskos regėjimais.

Ruošiantis sutikti Gailestingojo Jėzaus paveikslą buvo atidarytos didžiosios katedros durys. Tai nebūtų joks įvykis, tačiau žiemos metu didžiosios durys būna visuomet ne tik uždarytos bet ir užsandarintos, kad neleistų šalčio. Paveikslo atvykimo proga buvo padaryta išimtis ir durys buvo atvertos. Tai puikiai iliustruoja faktą, kad Dievo gailestingumui ir Jo meilei atsiveria visos durys.

Paveikslą iš Vilniaus atlydėjo Dievo gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas, diakonas Mykolas Sotničenka ir būrelis giesmėmis Dievo gailestingumą šlovinančio jaunimo. Paveikslą katedros šventoriaus vartų pasitiko gausus būrys kaišiadoriečių, vadovaujamų Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio. Pasmilkius paveikslą skambant Švč. Jėzaus Širdies litanijos maldavimams paveikslas įneštas į katedros presbiteriją.

Po maldų ir giesmių į tikinčiuosius prabilo kun. V. Vaišvilas. Jis priminė paveikslo atsiradimo istoriją ir perteikė Lietuvos vyskupų norą, kad Gailestingojo Jėzaus atvaizdas per šiuos metus apkeliautų visas Lietuvos parapijas, sužadindamas tikinčiųjų širdyse pasitikėjimą Viešpaties gerumu, gailestingumu ir Jo meile.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, o homiliją skelbė kun. V. Vaišvilas. Pamokslininkas priminė šv. Faustinos pastebėjimą, kad koks gražus bebūtų šis paveikslas, bet jis per daug netobulas išreikšti visą Jėzaus didybę ir grožį; nors iš atvertos Jėzaus širdies trykšta kraujas ir vanduo - Eucharistijos ir Krikšto simboliai, tačiau tai nepajėgia pilnai atskleisti dieviškosios meilės nusidėjėliams ir Jo gailestingumo gelmės. Pamokslininkas ragino pasitikėti dieviškuoju gailestingumu.

Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, kurios metu buvo kalbamas bei giedamas Jėzaus gailestingumo vainikėlis. Maldos metu tikinčiųjų širdyse tirpo nepasitikėjimo ledas, o katedros skliautai prisipildė dangiškos šilumos. Pabaigoje Kaišiadorių vyskupas visiems padėkojo, o svečiai susirinkusiems padalijo paveikslėlius su Gailestingojo Jėzaus atvaizdu.

Kaišiadoriečiams Gailestingojo Jėzaus paveikslas nebuvo naujiena, nes Kaišiadorių katedroje yra saugoma viena pirmųjų originalaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijų. Liudininkų teigimu, anksčiau Kaišiadorių katedroje Gailestingojo Jėzaus paveikslas kabėjo ant kolonos centrinėje navoje. Pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį buvo labai pamėgęs Dievo Tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris dažnai stabteldavo maldai ir priešais Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Sovietmetyje paveikslas buvo saugomas katedros zakristijoje, o nuo 2005 metų jis patalpintas į šv. Pranciškaus koplyčią.

Tikimasi, kad Gailestingumo metų programos paakinti tikintieji vėl iš naujo atras Dievo meilės apstumą, o Gailestingojo Jėzaus paveikslas, pradėjęs savo kelionę Kaišiadorių katedroje, pradžiugins ir kitų Kaišiadorių vyskupijos parapijų tikinčiuosius, kurie nekantraudami laukia susitikimo su dieviškuoju Gailestingumu.

« atgal