Naujienos

Mirė arkivyskupas emeritas Jonas BULAITIS (2010-12-25)

2010 m. gruodžio 25 d. Romoje mirė titulinis Narona arkivyskupas emeritas Jonas BULAITIS.

Jonas Bulaitis gimė 1933 m. birželio 26 d. Londone, Didžiojoje Britanijoje, lietuvių katalikų šeimoje. 1944 - 1952 m. mokėsi Jėzuitų šv. Ignaco Lojolos kolegijoje Londone. 1952-1958 m. – studijavo filosofiją ir teologiją Popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete Romoje. 1958 m. įšventintas kunigu, įkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją. 1959 - 1963 m. studijavo bažnytinę teisė Popiežiškajame Laterano universitete Romoje ir apgynė daktaro laipsnį. 1961-1963 m. studijavo Šventojo Sosto diplomatus rengiančioje Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje. Nuo 1964 m. tarnavo įvairiose Apaštalų Sosto diplomatinėse misijose - nunciatūrose: Pietų Korėjoje, Čilėje, Panamoje, Kenijoje. 1981 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Apaštaliniu pronuncijum Centrinės Afrikos ir Kongo Respublikose. 1981 – 1991 m. ėjo Apaštalinio nuncijaus pareigas Irane, 1991-1996 m. – Pietų Korėjoje (ir Mongolijoje), 1997 - 2008 m. - Albanijoje. Nuo 2008 m. – arkivyskupas emeritas, gyveno Romoje.

Nuo 2008 m. arkivyskupas Jonas Bulaitis ėjo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio, Kaišiadorių vyskupo, beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigas, iki mirties rūpinosi šios bylos eiga Vatikane, Šventųjų skelbimo kongregacijoje. Paskutinį kartą Lietuvoje arkivyskupas lankėsi 2008 m. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio kvietimu, dalyvavo Dievo tarno Teofiliaus Matuliono beatifikacijos bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjime Kaišiadorių katedroje.

Velionis bus laidojamas gruodžio 27 d. Romoje, Campo Verano kapinėse (lietuvių kunigų kapavietėje); šv. Mišios už mirusį - šv. Stepono bažnyčioje (11 val.), laidotuvių pamaldoms vadovaus Vatikano Valstybės sekretorius kard. T. Bertone.

Amžintąjį atilsį, duok mirusiam, Viešpatie!

Pagarbiai ir su dekingumu, Kaišiadorių vyskupija

« atgal