Naujienos

Nauji Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai (2004 05 16)

2004 m. balandžio 20 d. Kaišiadorių vyskupas atleido kunigą Antaną Gediminą Tamošiūną, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerį, nuo pavedimo laikinai aptarnauti klebono teisėmis Darsūniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją ir šios parapijos administratoriumi paskyrė kunigą Povilą Stankevičių, iki šiol ėjusį Gelvonų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos administratoriaus pareigas.

Kunigą Vilių Kiškį Zajančkauską atleido iš Giedraičių Šv. Baltramiejaus parapijos klebono pareigų ir paskyrė Gelvonų parapijos klebonu.

Kunigą Vladą Avižienį, Dubingių parapijos administratorių, atleido nuo pavedimo aptarnauti klebono teisėmis Bijutiškio Šv. Onos parapiją.

Kunigą Algimantą Baltuškonį atleido iš Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Palomenės Šv. arkang. Mykolo parapijų administratoriaus pareigų ir paskyrė Giedraičių parapijos klebonu bei Bijutiškio parapijos administratoriumi; kunigas reziduos Giedraičiuose.

Kunigą Mindaugą Sabonį atleido iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos vikaro pareigų ir Paskyrė Gegužinės ir Palomenės parapijų administratoriumi; kunigas reziduos Palomenėje.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal