Naujienos

Kaišiadoriečių viešnagė Vokietijoje (2010 10 01)

Jau du dešimtmečiai Lietuvą ir Vokietijos Oldenburgo kraštą sieja tamprūs partnerystės ryšiai. 2010 m. spalio pradžioje į Oldenburgo kraštą buvo pakviesti atstovai iš įvairių Lietuvos vyskupijų bei parapijų dalyvauti Lietuvos – Oldenburgo krašto partnerystės 20-mečio minėjime. Kaišiadorių vyskupiją atstovavo vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namų socialinis darbuotojas Nerijus Ramanauskas, Širvintų parapijos globos namų direktorius Virginijus Šmigelskas ir Širvintų lopšelio – darželio „Buratinas“ direktorė Vaclava Vaskelienė. Kaišiadorių vyskupijos kurija nuo 1992 m. bendradarbiauja su Friesoythe parapija, o Širvintų parapija nuo 1995 m. turi jai ištikimus partnerius Saterlando parapijoje. Vos nuvykę į Vokietiją buvome draugiškai sutikti ir apgyvendinti šeimose.

Spalio 1 d. mons. A. Jurevičius ir N. Ramanauskas lankėsi Oldenburgo krašto Caritas įsteigtame maisto dalijimo punkte. Kartu dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Lietuviams buvo pristatyta karitiečių iniciatyva iš prekybos centrų surinkti maisto produktus, kurių galiojimo terminas beveik pasibaigęs, ir dalinti socialiai remtiniems žmonėms. Stebint maisto dalijimo punkto darbą jautėsi artimo meilės šiluma ir noras padėti, nes toje akcijoje dalyvauja virš šimto savanorių.

Svečius iš Lietuvos priėmė Friesoythe miesto meras Johann Wimberg, kuris išsamiai pristatė miesto bei savivaldos istoriją, o po malonaus pabendravimo pakvietė aplankyti miesto parką su moderniai įrengta varpine. Ta proga buvo skambinama varpu, kuris aidi tik ypatingomis progomis arba mieste lankantis garbingiems svečiams. Lietuvių delegacija apsilankė naujoje Friesoythe parapijos klebonijoje ir susipažino su parapijos valdymo struktūra, o taip pat aplankė naujai atidarytus katalikiškus Šv. Elžbietos senelių namus, kuriems vadovauja nuolatinis diakonas Heinz Wübben.

Pagrindinę partnerystės 20-mečio minėjimo dieną Vechtos mieste vyko iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, pamokslą sakė Kauno arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius. Kartu šv. Mišias koncelebravo kunigai iš Lietuvos bei Oldenburgo krašto. Po šv. Mišių Vechtos miesto rotušės salėje įvyko iškilmingas partnerystės jubiliejaus minėjimas, kuriame sveikinimo žodžius tarė Vechtos meras Uwe Bartels, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas dr. Kazimieras Ščeponavičius, Renovabis fondo atstovas prelatas Hellmut Puschmann ir kiti. Po iškilmingo paminėjimo padėkos žodžiai tęsėsi ir šventinės vakarienės metu.

Spalio 3 d. (sekmadienį) mons. A. Jurevičius šventė Eucharistiją ir sakė pamokslus Neuscharrel ir Friesoythe parapijose, kurių tikintieji rinko labdarą Kaišiadorių vyskupijos žmonėms. Vakare įvyko susitikimas su Katalikų darbininkų judėjimo nariais (KAB), kurių dėka vykdavo labdaros rinkimo Kaišiadorių vyskupijai akcijos. Susitikimo metu N. Ramanauskas pristatė Kaišiadorių vyskupijos Caritas VĮ Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namus, papasakojo apie gautos labdaros panaudojimą vaikų reikmėms, o taip pat išreiškė norą, kad bendradarbiavimas ir toliau tęstųsi.

Kitomis viešnagės dienomis šeimininkai svečiams organizavo ekskursijas į Papenburg laivų statyklą, supažindino su senomis durpių kasimo technologijomis. Prieš grįžtant į Lietuvą apsilankėme pas buvusios koncentracijos stovyklos Esterwegen teritorijoje įsikūrusias seseris pranciškones. Žiauri ir brutali to krašto praeitis negali būti pamiršta, bet ja gali būti puikiai pasinaudota kaip pamoka ateičiai.

Viliamės, kad ir partnerystė tarp Kaišiadorių vyskupijos ir Oldenburgo krašto užsimezgusios bičiulystės dėka vystysis ir toliau per bendrus projektus siekiant padėti įvairaus skurdo nelaimės paliestiems žmonėms.

Mons. dr. A.Jurevičius

« atgal