Naujienos

Į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. dr. Pranas GAIDA (2010 09 20)

2010 m. rugsėjo 20 d. į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. jub. dr. Pranas GAIDA. Iki pastarojo meto jis gyveno ir dirbo Kanadoje, ilga laiką redagavo Kanados lietuvių katalikų savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Jis apsigyveno Aukštadvaryje, Aukšatadvario šv. Domininko rektorato bute, adresas: Technikumo g. 2, Aukštadvaris, 21253 Trakų r. sav.

Prel. P.Gaida yra gimęs Kiauklių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje; studijavo Kauno kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1937 m. 1940 m. pasitraukė į Vakarus, kur studijavo Freiburgo (Vokietija) ir Luveno (Belgija) universitetuose, apgynė teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1950 m. gyveno Kanadoje. 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidamavičiaus raštus – veikalus: „Išblokštasis žmogus“, „Milžinas, didvyris, šventasis“ ir „Didysis nerimas“; išsamų įvadą (įvadinį straipsnį) šiam leidiniui parašė Jonas Balčius.

Prel. P.Gaida 1981 m. Romoje yra išleidęs knygą „Nemarus mirtingasis“ apie Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą; jo pastangomis knygos santrauka buvo išleista vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis.

2009 m. vasario 16 d. prel. P. Gaidą LR Prezidentas apdovanojo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komondoro didžiuoju kryžiumi.

Kurijos kancleris

« atgal