Naujienos

Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2010 08 28)

2010 m. rugpjūčio 28 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis įšventino kunigu Kaišiadorių vyskupijos diakoną Lauryną Visocką, gim. 1984 m. Jis studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir įgijo teologijos bakalauro bei religijos mokslų magistro laipsnius; diakonu įšventintas šių metų sausio 16 d.

Kunigas Laurynas Visockas paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Kiti paskyrimai

Kunigas Egidijus Kazlauskas atleistas iš Širvintų parapijos vikaro pareigų ir išleistas lietuvių sielovadai į Elko vyskupiją Lenkijoje.

Vilkaviškio vyskupijos kunigas Donatas Šukys įkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją ir paskirtas Vievio parapijos vikaru.

Kaišiadorių vyskupijos kunigas Kastytis Krikščiukaitis įkardinuotas į Gardino vyskupiją Baltarusijoje.

Kunigas jubil. Zigmas Gustainis atleistas iš Alytaus šv. Liudviko parapijos altaristo pareigų ir išleistas gyventi į Marijampolės specialiuosius globos namus.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

« atgal